หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 จังหวัดนครนายก (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้องประชุมชั้น3 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.นครนายก อาคาร2 ห้องประชุมชั้น3 10 พ.ย. 2558 13.00เป็นต้นไป
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ห้อง จริยะ (ป.4/6ห้องพัก) 9 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ห้อง จริยะ (ป.4/6ห้องพัก) 10 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ห้อง จริยะ (ป.4/6ห้องพัก) 11 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-


จิราวัลย์ เรืองวุฒิ สพป.นครนายก
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]