หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครนายก

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 34 27 84.38% 2 6.25% 3 9.38% 0 0% 32
2 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 54 26 60.47% 10 23.26% 7 16.28% 0 0% 43
3 โรงเรียนวัดดอนยอ 29 16 57.14% 9 32.14% 1 3.57% 2 7.14% 28
4 โรงเรียนวัดบ้านพริก 24 15 71.43% 3 14.29% 3 14.29% 0 0% 21
5 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 37 14 53.85% 7 26.92% 3 11.54% 2 7.69% 26
6 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 22 14 70% 5 25% 1 5% 0 0% 20
7 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 20 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
8 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
9 โรงเรียนวัดเข็มทอง 17 11 64.71% 4 23.53% 0 0% 2 11.76% 17
10 โรงเรียนบ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 13 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
11 โรงเรียนวัดพราหมณี 14 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 14
12 โรงเรียนวัดหนองรี 17 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
13 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
14 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
15 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 13 6 46.15% 1 7.69% 3 23.08% 3 23.08% 13
16 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
17 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 16 5 33.33% 6 40% 3 20% 1 6.67% 15
18 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 14 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
19 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
20 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 11 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
21 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
22 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 11 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
23 โรงเรียนบ้านหัวหมอน 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
24 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
25 โรงเรียนวัดทองจรรยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 10 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
27 โรงเรียนวัดท่าด่าน 12 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
28 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
29 โรงเรียนบ้านคลอง14 11 4 40% 1 10% 4 40% 1 10% 10
30 โรงเรียนวัดสันตยาราม 17 3 20% 5 33.33% 7 46.67% 0 0% 15
31 โรงเรียนวัดวังปลาจีด 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านคลอง1 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนวัดคีรีวัน 11 3 30% 2 20% 5 50% 0 0% 10
34 โรงเรียนวัดศรีจุฬา 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
35 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
36 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
37 โรงเรียนวัดเกาะกา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
38 โรงเรียนวัดหนองทองทราย 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
39 โรงเรียนวัดวังไทร 8 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
40 โรงเรียนวันครู2504 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
41 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
42 โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 16 2 14.29% 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 14
43 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 13 2 16.67% 6 50% 3 25% 1 8.33% 12
44 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 11 2 20% 5 50% 2 20% 1 10% 10
45 โรงเรียนบ้านคลองหกวา 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านคลอง33 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
47 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนวัดโพธิ์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนวัดสบกเขียว 12 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 11
51 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
52 โรงเรียนหัวเขาแก้ว 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
53 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านปากคลอง31 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
57 โรงเรียนสาริกา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
59 โรงเรียนวัดบางหอย 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านกลางคลอง30 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
61 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านชวดบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนวัดนาหินลาด 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 8 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
66 โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
68 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
73 โรงเรียนวัดวังตูม 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
74 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนวัดบางปรัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนเทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนเทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านดงแขวน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดโคกสว่าง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
89 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านคลอง23 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านคลอง31 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านปลายคลอง22 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดวังยายฉิม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
98 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านคลอง30 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
102 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
103 โรงเรียนวัดท่าชัย 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
104 โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

จิราวัลย์ เรืองวุฒิ สพป.นครนายก
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]