สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 12 10 2 24 27 2 3 0 32
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 11 11 6 28 26 10 7 0 43
3 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 9 7 2 18 14 5 1 0 20
4 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 7 3 2 12 12 3 0 0 15
5 วัดเข็มทอง 6 2 2 10 11 4 0 2 15
6 วัดบ้านพริก 5 4 2 11 15 3 3 0 21
7 บ้านดงวิทยาคาร 5 1 2 8 14 4 0 0 18
8 ชลนายกสงเคราะห์ 4 2 2 8 6 1 1 0 8
9 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 3 1 2 6 6 1 3 3 10
10 วัดสุตธรรมาราม 3 1 1 5 5 1 2 1 8
11 วัดสุนทรพิชิตาราม 3 0 1 4 5 3 2 0 10
12 วัดดอนยอ 2 8 4 14 16 9 1 2 26
13 บ้านคลอง14 2 3 0 5 4 1 4 1 9
14 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 2 2 2 6 7 6 0 0 13
15 วัดหนองรี 2 1 4 7 7 2 2 1 11
16 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 2 1 4 7 4 6 0 0 10
17 วัดโพธิ์แทน 2 1 2 5 4 2 0 1 6
18 วัดคีรีวัน 2 1 1 4 3 2 5 0 10
19 วัดพราหมณี 2 1 0 3 7 2 2 3 11
20 วันครู2504 2 1 0 3 3 0 1 0 4
21 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 2 0 3 5 5 3 0 0 8
22 วัดหนองทองทราย 2 0 0 2 3 0 3 0 6
23 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 2 0 0 2 2 1 1 0 4
24 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 2 0 0 2 2 0 1 0 3
25 บ้านเขาส่องกล้อง 1 4 4 9 14 7 3 2 24
26 วัดประสิทธิเวช 1 4 3 8 6 3 0 0 9
27 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 1 3 1 5 6 3 1 0 10
28 วัดสันตยาราม 1 3 1 5 3 5 7 0 15
29 บ้านโคกสว่าง 1 2 1 4 5 2 1 0 8
30 วัดท่าด่าน 1 2 1 4 4 5 1 0 10
31 วัดทองจรรยา 1 1 2 4 5 1 0 0 6
32 บ้านคลอง1 1 1 1 3 3 3 0 0 6
33 วัดกุฎีเตี้ย 1 1 0 2 5 3 1 1 9
34 วัดวังไทร 1 1 0 2 3 0 1 2 4
35 วัดปากคลองพระอาจารย์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
36 บ้านหนองกันเกรา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
37 บ้านหัวหมอน 1 0 3 4 5 2 0 0 7
38 วัดศรีจุฬา 1 0 1 2 3 2 2 0 7
39 บ้านปากคลอง31 1 0 1 2 2 1 0 0 3
40 บ้านกลางคลอง30 1 0 1 2 2 0 1 0 3
41 บ้านชวดบัว 1 0 1 2 2 0 0 0 2
42 วัดสบกเขียว 1 0 0 1 2 2 2 5 6
43 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
44 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 1 0 0 1 2 0 2 0 4
45 วัดบางหอย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
46 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1 0 0 1 1 1 2 2 4
47 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
48 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 เทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านคลอง33 0 3 0 3 2 4 3 0 9
52 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 0 2 1 3 3 1 1 0 5
53 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 0 2 1 3 2 6 3 1 11
54 วัดโบสถ์เจริญธรรม 0 2 0 2 1 2 4 0 7
55 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 0 1 2 3 5 3 2 2 10
56 วัดเกาะกา 0 1 1 2 3 1 1 0 5
57 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 1 1 2 2 5 2 1 9
58 ชุมชนวัดป่าขะ 0 1 1 2 2 3 1 0 6
59 วัดธรรมปัญญา 0 1 1 2 2 2 1 0 5
60 สาริกา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
61 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 0 1 0 1 3 1 2 1 6
62 บ้านคลองหกวา 0 1 0 1 2 5 1 0 8
63 วัดโพธิ์ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
64 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 0 0 4 4 2 4 0 0 6
66 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 6 5 1 13
67 หัวเขาแก้ว 0 0 1 1 2 1 1 1 4
68 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
69 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) 0 0 1 1 1 0 2 0 3
70 วัดศรีสุวรรณ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
71 วัดเกาะพิกุล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
72 เทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
73 บ้านดอนเจริญ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
74 บ้านเขาหัวนา 0 0 0 0 5 6 3 1 14
75 วัดวังปลาจีด 0 0 0 0 3 4 1 0 8
76 วัดพิกุลแก้ว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
77 วัดนาหินลาด 0 0 0 0 1 3 1 0 5
78 อนุบาลอำเภอปากพลี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
79 บ้านเตยใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
80 วัดแหลมไม้ย้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
81 วัดวังตูม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
82 บ้านเขาไม้ไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 วัดบางปรัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 วัดเกาะกระชาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านช่องตะเคียน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
86 บ้านดงแขวน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
87 วัดพลอยกระจ่างศรี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
88 วัดโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
89 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านคลอง23 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 บ้านคลอง31 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 บ้านปลายคลอง22 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 วัดทวีพูลรังสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 วัดวังยายฉิม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
97 วัดคลองโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
98 ชุมชนบ้านคลองเหมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 วัดสุวรรณศิริ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านคลอง30 0 0 0 0 0 0 0 1 0
102 วัดกุดตะเคียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
103 วัดท่าชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 120 104 86 310 355 194 113 38 662