สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครนายก
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครนายก 12 10 2 24 27 2 3 0 32
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 8 10 4 22 22 9 5 0 36
3 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 7 4 2 13 10 4 1 0 15
4 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 7 3 2 12 12 3 0 0 15
5 วัดเข็มทอง 6 2 2 10 11 4 0 2 15
6 วัดบ้านพริก 5 4 2 11 15 3 3 0 21
7 บ้านดงวิทยาคาร 5 1 2 8 14 4 0 0 18
8 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 3 1 2 6 6 1 3 3 10
9 วัดสุนทรพิชิตาราม 3 0 1 4 5 3 2 0 10
10 วัดดอนยอ 2 6 3 11 14 7 1 2 22
11 บ้านคลอง14 2 2 0 4 3 1 3 1 7
12 วัดโพธิ์แทน 2 1 2 5 4 2 0 1 6
13 วัดสุตธรรมาราม 2 1 1 4 4 1 2 1 7
14 วัดคีรีวัน 2 1 1 4 3 2 5 0 10
15 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 2 0 3 5 5 3 0 0 8
16 บ้านเขาส่องกล้อง 1 4 4 9 14 7 3 2 24
17 วัดประสิทธิเวช 1 4 3 8 6 3 0 0 9
18 บ้านโคกสว่าง 1 2 1 4 5 2 1 0 8
19 วัดท่าด่าน 1 2 1 4 4 5 1 0 10
20 วัดทองจรรยา 1 1 2 4 5 1 0 0 6
21 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 1 1 2 4 3 4 0 0 7
22 วัดกุฎีเตี้ย 1 1 0 2 5 3 1 1 9
23 วัดปากคลองพระอาจารย์ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
24 วันครู2504 1 1 0 2 2 0 1 0 3
25 บ้านหนองกันเกรา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านหัวหมอน 1 0 3 4 5 2 0 0 7
27 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) 1 0 2 3 4 6 0 0 10
28 วัดศรีจุฬา 1 0 1 2 3 2 2 0 7
29 บ้านชวดบัว 1 0 1 2 2 0 0 0 2
30 วัดพราหมณี 1 0 0 1 5 2 2 3 9
31 วัดสบกเขียว 1 0 0 1 2 2 2 5 6
32 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
33 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 1 0 0 1 2 0 2 0 4
34 วัดหนองทองทราย 1 0 0 1 2 0 2 0 4
35 วัดบางหอย 1 0 0 1 2 0 1 0 3
36 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
37 บ้านปากคลอง31 1 0 0 1 2 0 0 0 2
38 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
39 บ้านกลางคลอง30 1 0 0 1 1 0 1 0 2
40 เทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 ไทยรัฐวิทยา73(วัดบ้านพร้าว) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 0 2 1 3 4 3 1 0 8
43 ชลนายกสงเคราะห์ 0 2 1 3 3 0 0 0 3
44 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 0 2 1 3 2 6 3 1 11
45 วัดสันตยาราม 0 2 1 3 2 4 7 0 13
46 วัดหนองรี 0 1 3 4 4 2 2 1 8
47 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 0 1 2 3 5 3 2 2 10
48 วัดเกาะกา 0 1 1 2 3 1 1 0 5
49 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 1 1 2 2 4 1 1 7
50 ชุมชนวัดป่าขะ 0 1 1 2 2 3 1 0 6
51 บ้านคลอง1 0 1 1 2 2 3 0 0 5
52 สาริกา 0 1 1 2 2 1 0 0 3
53 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 0 1 1 2 1 1 1 0 3
54 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 0 1 0 1 3 1 2 1 6
55 บ้านคลองหกวา 0 1 0 1 2 5 1 0 8
56 วัดโพธิ์ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
57 วัดวังไทร 0 1 0 1 2 0 1 2 3
58 วัดโบสถ์เจริญธรรม 0 1 0 1 1 1 2 0 4
59 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
60 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 0 0 2 2 2 0 0 0 2
61 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 6 5 1 13
62 หัวเขาแก้ว 0 0 1 1 2 1 1 1 4
63 วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
64 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) 0 0 1 1 1 0 2 0 3
65 วัดศรีสุวรรณ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
66 เทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
67 วัดธรรมปัญญา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
68 บ้านดอนเจริญ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
69 บ้านเขาหัวนา 0 0 0 0 5 5 3 1 13
70 วัดวังปลาจีด 0 0 0 0 3 4 1 0 8
71 บ้านคลอง33 0 0 0 0 2 1 3 0 6
72 วัดพิกุลแก้ว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
73 วัดนาหินลาด 0 0 0 0 1 3 1 0 5
74 อนุบาลอำเภอปากพลี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
75 บ้านเตยใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
76 วัดแหลมไม้ย้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
77 วัดวังตูม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
78 บ้านเขาไม้ไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
79 วัดบางปรัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 วัดเกาะกระชาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 บ้านช่องตะเคียน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
82 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 0 0 0 0 0 1 2 2 3
83 วัดพลอยกระจ่างศรี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
84 วัดโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
85 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 บ้านคลอง23 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 บ้านคลอง31 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 บ้านปลายคลอง22 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 วัดทวีพูลรังสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 วัดวังยายฉิม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 บ้านคลองใหญ่ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
93 วัดคลองโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
94 บ้านคลอง3วิทยา(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
95 บ้านดงแขวน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
96 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
97 วัดสุวรรณศิริ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
98 บ้านคลอง30 0 0 0 0 0 0 0 1 0
99 วัดกุดตะเคียน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
100 วัดท่าชัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 94 86 74 254 314 172 103 38 589