ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางหอย สพป. นครนายก 82 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. นครนายก 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดธรรมปัญญา สพป. นครนายก 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวหมอน สพป. นครนายก 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 75 เงิน 4
5 บ้านคลองหกวา สพป. นครนายก 72 เงิน 5
6 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 72 เงิน 5
7 วัดบางหอย สพป. นครนายก 68 ทองแดง 7
8 บ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก 65 ทองแดง 8
9 วัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 65 ทองแดง 8
10 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 64 ทองแดง 10
11 บ้านดงแขวน สพป. นครนายก 64 ทองแดง 10
12 วัดวังไทร สพป. นครนายก 55 เข้าร่วม 12
13 หัวเขาแก้ว สพป. นครนายก 0 เข้าร่วม
14 วัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคีรีวัน สพป. นครนายก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 86 ทอง 4
5 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 84 ทอง 5
6 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 82 ทอง 6
7 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุตธรรมาราม สพป. นครนายก 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดทองจรรยา สพป. นครนายก 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 74 เงิน 4
5 วัดโคกสว่าง สพป. นครนายก 74 เงิน 4
6 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 69 ทองแดง 6
7 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 67 ทองแดง 7
8 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 66 ทองแดง 8
9 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก 66 ทองแดง 8
10 อนุบาลอำเภอปากพลี สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกลางคลอง30 สพป. นครนายก 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดวังไทร สพป. นครนายก 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพราหมณี สพป. นครนายก 91 ทอง 4
5 วัดศรีจุฬา สพป. นครนายก 89 ทอง 5
6 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 79 เงิน 6
7 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 79 เงิน 6
8 บ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก 79 เงิน 6
9 บ้านเตยใหญ่ สพป. นครนายก 78 เงิน 9
10 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 78 เงิน 9
11 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 69 ทองแดง 11
12 วัดสบกเขียว สพป. นครนายก 69 ทองแดง 11
13 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 69 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. นครนายก 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดศรีจุฬา สพป. นครนายก 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 94 ทอง 4
5 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 94 ทอง 4
6 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 94 ทอง 4
7 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก 94 ทอง 4
8 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก 94 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าด่าน สพป. นครนายก 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 79 เงิน ชนะเลิศ
2 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 61 ทองแดง 5
6 วัดสบกเขียว สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 68 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 78 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านคลอง1 สพป. นครนายก 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนยอ สพป. นครนายก 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 74 เงิน 4
5 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 73 เงิน 5
6 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. นครนายก 65 ทองแดง 6
7 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 64 ทองแดง 7
8 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. นครนายก 64 ทองแดง 7
9 วัดกุดตะเคียน สพป. นครนายก 54 เข้าร่วม 9
10 วัดสบกเขียว สพป. นครนายก 52 เข้าร่วม 10
11 บ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. นครนายก 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 78 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 75 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกันเกรา สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวังตูม สพป. นครนายก 85 ทอง 4
5 บ้านเขาไม้ไผ่ สพป. นครนายก 83 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 78 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 75 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลอง3(ดรุณศึกษา) สพป. นครนายก 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลอง14 สพป. นครนายก 77 เงิน 4
5 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก 75 เงิน 5
6 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านพริก สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวหมอน สพป. นครนายก 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก 90 ทอง 4
5 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 79 เงิน 5
6 วัดวังปลาจีด สพป. นครนายก 78 เงิน 6
7 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 76 เงิน 7
8 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 75 เงิน 8
9 บ้านคลอง1 สพป. นครนายก - -
10 วัดบางหอย สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 85 ทอง 4
5 บ้านเขาหัวนา สพป. นครนายก 83 ทอง 5
6 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 80 ทอง 6
7 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองรี สพป. นครนายก 80 ทอง 4
5 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 78 เงิน 5
6 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 75 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคีรีวัน สพป. นครนายก 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก 87 ทอง 4
5 วัดวังปลาจีด สพป. นครนายก 85 ทอง 5
6 วัดเข็มทอง สพป. นครนายก 83 ทอง 6
7 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 79 เงิน 7
8 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 77 เงิน 8
9 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. นครนายก 68 ทองแดง 9
10 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 67 ทองแดง 10
11 วัดท่าชัย สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 84 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก 78 เงิน 4
5 วัดสันตยาราม สพป. นครนายก 69 ทองแดง 5
6 บ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. นครนายก 68 ทองแดง 6
7 บ้านคลองใหญ่ สพป. นครนายก 67 ทองแดง 7
8 บ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก - -
9 บ้านโคกสว่าง สพป. นครนายก - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน