หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 30 23 79.31% 3 10.34% 2 6.9% 1 3.45% 29
2 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 28 22 88% 2 8% 1 4% 0 0% 25
3 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 36 19 52.78% 11 30.56% 1 2.78% 5 13.89% 36
4 โรงเรียนบ้านแหลม 32 16 50% 11 34.38% 3 9.38% 2 6.25% 32
5 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 24 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
6 โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 34 8 23.53% 15 44.12% 9 26.47% 2 5.88% 34
7 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 29 8 33.33% 6 25% 5 20.83% 5 20.83% 24
8 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 24 6 30% 10 50% 3 15% 1 5% 20
9 โรงเรียนวัดเขาตะเครา 18 6 33.33% 7 38.89% 5 27.78% 0 0% 18
10 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 22 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 16
11 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 24 5 22.73% 11 50% 1 4.55% 5 22.73% 22
12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
13 โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 9 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
14 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 12 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
15 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 16 4 26.67% 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
16 โรงเรียนบ้านบ่อโพง 14 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 2 14.29% 14
17 โรงเรียนวัดปากคลอง 10 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
18 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 13 4 40% 3 30% 0 0% 3 30% 10
19 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 14 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
20 โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
21 โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
22 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
23 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
24 โรงเรียนบ้านเนินรัก 14 3 21.43% 8 57.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
25 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
26 โรงเรียนวัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 20 3 15.79% 5 26.32% 8 42.11% 3 15.79% 19
27 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 14 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
28 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
29 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
30 โรงเรียนบ้านบางหอ 10 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
31 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
32 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
33 โรงเรียนเปรมฤดี 7 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทรโชติวิริยานุสรณ์) 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
35 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 17 2 12.5% 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
36 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 16 2 12.5% 6 37.5% 6 37.5% 2 12.5% 16
37 โรงเรียนบ้านหนองรี 13 2 16.67% 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 12
38 โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) 13 2 15.38% 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 13
39 โรงเรียนบ้านสามเรือน 11 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 11
40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 10 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
41 โรงเรียนวัดท้ายตลาด 9 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
42 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนบ้านท่าเสลา 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
44 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
45 โรงเรียนบ้านเขาย้อย 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
46 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านสามแพรก 8 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
48 โรงเรียนวัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
49 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 19 1 5.26% 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 19
51 โรงเรียนบ้านจะโปรง 13 1 9.09% 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 11
52 โรงเรียนวัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 16 1 7.14% 4 28.57% 4 28.57% 5 35.71% 14
53 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 7 1 14.29% 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 7
54 โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 8 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
55 โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 25 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
56 โรงเรียนศึกษาปัญญา 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดพระรูป 6 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
58 โรงเรียนวัดทรงธรรม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
59 โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
61 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
62 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
63 โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
64 โรงเรียนบ้านสระพัง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
65 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี 14 0 0% 6 42.86% 7 50% 1 7.14% 14
67 โรงเรียนบ้านบางกุฬา 6 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 12 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนวัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) 8 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
70 โรงเรียนวัดโพพระใน 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านบ่อขม 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
73 โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
74 โรงเรียนวัดอินทาราม 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
77 โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 7 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดบางลำภู 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
81 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
82 โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดในกลาง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
84 โรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านคลองมอญ 6 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
86 โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
87 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
88 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
89 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
90 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
91 โรงเรียนวัดลักษณาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
92 โรงเรียนวัดหนองส้ม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ นายอรรถพล กาลนิล เบอร์โทรศัพท์ 0935800755 E-mail : attapon2002@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]