สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนไก่เตี้ย 23 3 2 1 28
2 อนุบาลเพชรบุรี 22 2 1 0 25
3 บ้านหนองชุมพล 19 11 1 5 31
4 บ้านแหลม 16 11 3 2 30
5 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 9 3 2 4 14
6 วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 8 15 9 2 32
7 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 8 6 5 5 19
8 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 6 10 3 1 19
9 วัดเขาตะเครา 6 7 5 0 18
10 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 6 4 3 3 13
11 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 5 11 1 5 17
12 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 5 3 3 1 11
13 วัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 5 1 1 2 7
14 หาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 5 1 0 0 6
15 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 4 5 4 2 13
16 บ้านบ่อโพง 4 4 4 2 12
17 วัดปากคลอง 4 4 0 0 8
18 อรุณประดิษฐ 4 3 0 3 7
19 บ้านยางน้ำกลัดใต้ 4 2 3 0 9
20 มิตรภาพที่ 34 4 2 0 0 6
21 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 4 2 0 0 6
22 บ้านดอนยี่กรอก 4 1 2 0 7
23 บ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 4 1 1 0 6
24 บ้านเนินรัก 3 8 2 1 13
25 เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 3 6 1 0 10
26 วัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 3 5 8 3 16
27 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ 3 4 3 3 10
28 วัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 3 3 3 1 9
29 บ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 3 3 2 1 8
30 บ้านบางหอ 3 3 2 0 8
31 ปริยัติรังสรรค์ 3 3 2 0 8
32 เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 3 3 0 1 6
33 เปรมฤดี 3 2 0 0 5
34 บ้านไร่ดอน(อินทรโชติวิริยานุสรณ์) 3 1 2 0 6
35 วัดมณีเลื่อน 2 9 2 3 13
36 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 2 6 6 2 14
37 บ้านหนองรี 2 5 3 2 10
38 วังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) 2 4 5 2 11
39 บ้านสามเรือน 2 3 4 2 9
40 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 2 3 3 0 8
41 วัดท้ายตลาด 2 3 0 1 5
42 วัดราษฎร์ศรัทธา 2 3 0 0 5
43 บ้านท่าเสลา 2 2 2 0 6
44 วัดเทพประชุมนิมิตร 2 2 1 1 5
45 วัดเขาสมอระบัง 2 2 1 0 5
46 บ้านเขาย้อย 2 2 1 0 5
47 บ้านสามแพรก 2 2 0 3 4
48 วัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) 2 1 2 1 5
49 เทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 2 1 2 0 5
50 บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 1 10 4 4 15
51 บ้านจะโปรง 1 7 1 2 9
52 วัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 1 4 4 5 9
53 บ้านอ่างศิลา 1 4 2 0 7
54 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 1 3 2 2 6
55 วัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 1 2 2 0 5
56 ศึกษาปัญญา 1 2 1 0 4
57 วัดทรงธรรม 1 2 0 1 3
58 วัดพระรูป 1 2 0 1 3
59 วัดลาดโพธิ์ 1 2 0 0 3
60 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 1 1 0 1 2
61 บ้านเหมืองไทร 1 0 2 1 3
62 วัดเกาะแก้ว 1 0 1 1 2
63 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 1 0 1 1 2
64 บ้านสระพัง 1 0 1 0 2
65 วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
66 วัดโพธิ์ทัยมณี 0 6 7 1 13
67 บ้านบางกุฬา 0 5 0 0 5
68 วัดสมุทรธาราม 0 4 2 1 6
69 วัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) 0 3 1 2 4
70 วัดโพพระใน 0 3 1 0 4
71 วัดกุญชรวชิราราม 0 3 1 0 4
72 บ้านบ่อขม 0 3 0 1 3
73 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 0 2 2 0 4
74 วัดอินทาราม 0 2 1 0 3
75 บ้านโตนดน้อย 0 2 1 0 3
76 อิสลามดำรงธรรม 0 2 0 2 2
77 วัดสมุทรโคดม 0 2 0 0 2
78 บ้านลิ้นช้าง 0 2 0 0 2
79 วัดบางลำภู 0 1 1 1 2
80 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 0 1 1 1 2
81 บ้านบ่อหวาย 0 1 1 0 2
82 วัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) 0 1 1 0 2
83 วัดในกลาง 0 1 0 2 1
84 วัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) 0 1 0 0 1
85 บ้านคลองมอญ 0 0 2 2 2
86 อนุบาลศึกษาปัญญา 0 0 0 1 0
87 บ้านดอนมะขาม 0 0 0 0 0
88 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 0 0 0 0 0
89 บ้านหนองประดู่ 0 0 0 0 0
90 วัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0
91 วัดลักษณาราม 0 0 0 0 0
92 วัดหนองส้ม 0 0 0 0 0
รวม 258 285 153 98 696