สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนไก่เตี้ย 23 3 2 1 28
2 อนุบาลเพชรบุรี 22 2 1 0 25
3 บ้านหนองชุมพล 17 11 1 5 29
4 บ้านแหลม 16 11 3 2 30
5 วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ 8 15 9 2 32
6 เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) 8 6 5 5 19
7 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 6 10 3 1 19
8 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 6 4 3 3 13
9 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 5 10 1 5 16
10 วัดเขาตะเครา 5 7 5 0 17
11 เซนต์โยเซฟเพชรบุรี 5 3 3 1 11
12 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 5 3 1 4 9
13 หาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล) 5 1 0 0 6
14 สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 4 5 4 2 13
15 บ้านบ่อโพง 4 4 4 2 12
16 วัดปากคลอง 4 4 0 0 8
17 อรุณประดิษฐ 4 3 0 3 7
18 บ้านยางน้ำกลัดใต้ 4 2 3 0 9
19 มิตรภาพที่ 34 4 2 0 0 6
20 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 4 2 0 0 6
21 บ้านดอนยี่กรอก 4 1 2 0 7
22 บ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) 4 1 1 0 6
23 บ้านเนินรัก 3 8 1 1 12
24 เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 3 6 1 0 10
25 วัดต้นสน (บุญมีโชติวิทยา) 3 5 7 3 15
26 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ 3 4 3 3 10
27 วัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) 3 3 3 1 9
28 บ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์44) 3 3 2 1 8
29 บ้านบางหอ 3 3 2 0 8
30 ปริยัติรังสรรค์ 3 3 2 0 8
31 เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 3 3 0 1 6
32 เปรมฤดี 3 2 0 0 5
33 วัดมณีเลื่อน 2 9 2 3 13
34 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 2 6 6 2 14
35 บ้านหนองรี 2 5 3 2 10
36 วังตะโก(ช้องประชาพิท้กษ์) 2 4 5 2 11
37 บ้านสามเรือน 2 3 4 2 9
38 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 2 3 3 0 8
39 วัดท้ายตลาด 2 3 0 1 5
40 วัดราษฎร์ศรัทธา 2 3 0 0 5
41 วัดเทพประชุมนิมิตร 2 2 1 1 5
42 วัดเขาสมอระบัง 2 2 1 0 5
43 บ้านเขาย้อย 2 2 1 0 5
44 บ้านสามแพรก 2 2 0 3 4
45 วัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์) 2 1 2 1 5
46 เทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) 2 1 2 0 5
47 วัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 2 1 1 2 4
48 บ้านไร่ดอน(อินทรโชติวิริยานุสรณ์) 2 0 2 0 4
49 บ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา) 1 10 4 4 15
50 บ้านจะโปรง 1 7 1 2 9
51 วัดห้วยโรง(หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 1 4 4 5 9
52 บ้านอ่างศิลา 1 4 2 0 7
53 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 1 3 2 2 6
54 วัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) 1 2 2 0 5
55 บ้านท่าเสลา 1 2 1 0 4
56 ศึกษาปัญญา 1 2 1 0 4
57 วัดพระรูป 1 2 0 1 3
58 วัดลาดโพธิ์ 1 2 0 0 3
59 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 1 1 0 1 2
60 บ้านเหมืองไทร 1 0 2 1 3
61 วัดเกาะแก้ว 1 0 1 1 2
62 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 1 0 1 1 2
63 บ้านสระพัง 1 0 1 0 2
64 วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
65 วัดโพธิ์ทัยมณี 0 6 7 1 13
66 บ้านบางกุฬา 0 5 0 0 5
67 วัดสมุทรธาราม 0 4 2 1 6
68 วัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์) 0 3 1 2 4
69 วัดโพพระใน 0 3 1 0 4
70 วัดกุญชรวชิราราม 0 3 1 0 4
71 บ้านบ่อขม 0 3 0 1 3
72 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 0 2 2 0 4
73 วัดอินทาราม 0 2 1 0 3
74 บ้านโตนดน้อย 0 2 1 0 3
75 อิสลามดำรงธรรม 0 2 0 2 2
76 วัดทรงธรรม 0 2 0 1 2
77 วัดสมุทรโคดม 0 2 0 0 2
78 บ้านลิ้นช้าง 0 2 0 0 2
79 วัดบางลำภู 0 1 1 1 2
80 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 0 1 1 1 2
81 บ้านบ่อหวาย 0 1 1 0 2
82 วัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) 0 1 1 0 2
83 วัดในกลาง 0 1 0 2 1
84 วัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา) 0 1 0 0 1
85 บ้านคลองมอญ 0 0 2 2 2
86 อนุบาลศึกษาปัญญา 0 0 0 1 0
87 บ้านดอนมะขาม 0 0 0 0 0
88 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 0 0 0 0 0
89 บ้านหนองประดู่ 0 0 0 0 0
90 วัดดอนผิงแดด(ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0
91 วัดลักษณาราม 0 0 0 0 0
92 วัดหนองส้ม 0 0 0 0 0
รวม 245 283 149 98 775