หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม ศาลาการเปรียญวัดหนองแขม ชั้น ชั้นล่าง 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแขม บริเวณสนามหน้าเสาธงและบริเวณวัดหนองแขม 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น.
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแขม บริเวณด้านหลังศาลาการเปรียญวัดหนองแขม 6 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น. สามารถปรับเวลาได้ตามความเหมาะสม แต่เวลารวมในการแข่งขันต้องไม่เกิน 3 ชั่วโมง
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง 6 ต.ค. 2558 09.00 - 17.00 น. 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง 6 ต.ค. 2558 09.00 - 17.00 น. 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


ผู้ดูแลระบบ ศน.อำพล หิ่นเก่า Tel : 0957604692 mail : ampol_dang@hotmail.com , id Line : 0817459677
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]