หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 ศาลเจ้าแม่ทับทิม ห้องประชุม 6 ต.ค. 2558 9.00 - 16.00
-
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ศาลเจ้าแม่ทับทิม ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 9.00-16.00
-
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ศาลเจ้าแม่ทับทิม ห้องประชุม 7 ต.ค. 2558 9.00-16.00
-
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ศาลเจ้าแม่ทับทิม ห้องประชุม 6 ต.ค. 2558 9.00-16.00
-
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ศาลเจ้าแม่ทับทิม ห้องประชุม 6 ต.ค. 2558 9.00-16.00
-


ผู้ดูแลระบบ ศน.อำพล หิ่นเก่า Tel : 0957604692 mail : ampol_dang@hotmail.com , id Line : 0817459677
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]