หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 26 19 82.61% 3 13.04% 1 4.35% 0 0% 23
2 โรงเรียนวัดหนองแก 31 17 56.67% 10 33.33% 3 10% 0 0% 30
3 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 15 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
4 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 15 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
5 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 26 10 38.46% 13 50% 3 11.54% 0 0% 26
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 20 10 50% 5 25% 5 25% 0 0% 20
7 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
8 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 16 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
9 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
10 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
11 โรงเรียนวัดวังไคร้ 18 7 38.89% 3 16.67% 8 44.44% 0 0% 18
12 โรงเรียนวัดหนองศาลา 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
13 โรงเรียนวัดตาลกง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
14 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 12 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
15 โรงเรียนบ้านหนองโรง 13 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
16 โรงเรียนบ้านด่านโง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
17 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 16 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
18 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
19 โรงเรียนเขื่อนเพชร 15 5 33.33% 4 26.67% 6 40% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
21 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
22 โรงเรียนบ้านท่าลาว 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
23 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
24 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 15 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 16 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 11 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
27 โรงเรียนวัดท่าคอย 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
28 โรงเรียนบ้านนายาง 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
29 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
30 โรงเรียนบ้านยางชุม 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
31 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
32 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
33 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
34 โรงเรียนวัดเขากระจิว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
35 โรงเรียนบ้านหนองจอก 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
37 โรงเรียนวัดท่าขาม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
38 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
39 โรงเรียนบ้านหุบกะพง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
41 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
42 โรงเรียนบ้านหันตะเภา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
43 โรงเรียนวัดหนองจอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
44 โรงเรียนวัดหาดทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
45 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
47 โรงเรียนวัดจันทาราม 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
48 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 10 1 10% 2 20% 7 70% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านบางเกตุ 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
53 โรงเรียนวัดกุ่ม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านซ่อง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
55 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
60 โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านพุเข็ม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
62 โรงเรียนชาวไร่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนบ้านท่ามะริด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนวัดม่วงงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนวัดอินจำปา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนบ้านสระพระ 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
71 โรงเรียนบ้านรางจิก 5 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านพุหวาย 6 0 0% 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
77 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านบ่อไร่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านร่องระกำ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนวัดบ่อบุญ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
85 โรงเรียนวัดช่อม่วง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนวัดหว้า 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านบางเก่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านพุตุม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนวัดท่าเหว 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
97 โรงเรียนบ้านต้นเกด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านในดง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดหนองกาทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านเขากระปุก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
105 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
106 โรงเรียนวัดห้วยเสือ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
107 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
108 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ ศน.อำพล หิ่นเก่า Tel : 0957604692 mail : ampol_dang@hotmail.com , id Line : 0817459677
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]