หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน 5 10 8
2 004 โรงเรียนชาวไร่ 1 2 1
3 005 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 20 28 28
4 009 โรงเรียนบ้านซ่อง 4 18 8
5 010 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 10 18 13
6 011 โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง 3 6 5
7 015 โรงเรียนบ้านดอน 0 0 0
8 012 โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย 5 6 6
9 014 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก 6 12 9
10 013 โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 6 12 9
11 016 โรงเรียนบ้านด่านโง 9 22 14
12 018 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 3 5 5
13 017 โรงเรียนบ้านต้นเกด 1 3 1
14 027 โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 6 17 12
15 028 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 1 3 2
16 029 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 1 3 2
17 019 โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม 0 0 0
18 020 โรงเรียนบ้านท่ามะริด 1 2 1
19 022 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 26 47 40
20 024 โรงเรียนบ้านท่าลาว 9 16 13
21 026 โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ 3 9 5
22 023 โรงเรียนบ้านท่าเรือฯ 0 0 0
23 025 โรงเรียนบ้านท่าโล้ 3 8 6
24 021 โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก 1 5 2
25 030 โรงเรียนบ้านนายาง 8 20 15
26 031 โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ 2 4 3
27 036 โรงเรียนบ้านบางเกตุ 5 14 5
28 037 โรงเรียนบ้านบางเก่า 1 1 1
29 035 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 7 21 12
30 034 โรงเรียนบ้านบ่อไร่ 2 24 8
31 038 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง 12 41 20
32 043 โรงเรียนบ้านพุตุม 1 2 2
33 044 โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ 4 9 4
34 045 โรงเรียนบ้านพุหวาย 6 15 11
35 042 โรงเรียนบ้านพุเข็ม 3 8 6
36 047 โรงเรียนบ้านมะขามโพรง 2 4 3
37 050 โรงเรียนบ้านยางชุม 6 10 9
38 052 โรงเรียนบ้านรางจิก 5 14 6
39 051 โรงเรียนบ้านร่องระกำ 2 6 4
40 056 โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์ 0 0 0
41 057 โรงเรียนบ้านวังนางนวล 0 0 0
42 058 โรงเรียนบ้านสระพระ 5 12 10
43 059 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 0 0 0
44 060 โรงเรียนบ้านสารเห็ด 9 19 14
45 063 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 1 3 2
46 064 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1 1 1
47 068 โรงเรียนบ้านหนองคอไก่ 0 0 0
48 069 โรงเรียนบ้านหนองจอก 9 25 16
49 070 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 15 28 21
50 071 โรงเรียนบ้านหนองตาฉาว 5 6 5
51 073 โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย 6 13 11
52 074 โรงเรียนบ้านหนองบ้วย 2 4 2
53 075 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 26 78 49
54 077 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก 9 23 16
55 078 โรงเรียนบ้านหนองยาว 0 0 0
56 080 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 1 1
57 082 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ 11 26 14
58 061 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 0 0 0
59 065 โรงเรียนบ้านหนองเขาอ่อน 5 11 8
60 066 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 10 18 12
61 072 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 4 10 7
62 076 โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน 11 21 14
63 067 โรงเรียนบ้านหนองแขม 0 0 0
64 079 โรงเรียนบ้านหนองโรง 13 23 19
65 081 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 3 2
66 062 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน 2 6 4
67 087 โรงเรียนบ้านหันตะเภา 3 7 6
68 088 โรงเรียนบ้านหุบกะพง 5 11 7
69 083 โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง 4 10 8
70 084 โรงเรียนบ้านห้วยตะแกะ 1 2 1
71 085 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 0 0 0
72 086 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 4 10 7
73 090 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 4 6 6
74 006 โรงเรียนบ้านเขากระปุก 1 2 2
75 007 โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง 0 0 0
76 008 โรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว 6 8 7
77 032 โรงเรียนบ้านเนินทราย 0 0 0
78 048 โรงเรียนบ้านแม่คะเมย 16 27 24
79 049 โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์ 16 27 22
80 089 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 15 22 18
81 041 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด 2 4 2
82 039 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 15 49 30
83 040 โรงเรียนบ้านโป่งแย้ 0 0 0
84 046 โรงเรียนบ้านโพรงเข้ 5 10 9
85 033 โรงเรียนบ้านในดง 1 2 2
86 054 โรงเรียนบ้านไร่ถิ่นน้อย 1 3 2
87 053 โรงเรียนบ้านไร่โคก 0 0 0
88 055 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่พัฒนา 1 3 2
89 092 โรงเรียนวัดกุ่ม 4 10 8
90 097 โรงเรียนวัดจันทาราม 5 18 9
91 098 โรงเรียนวัดช่อม่วง 3 6 6
92 099 โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด 2 6 4
93 100 โรงเรียนวัดดอนกอก 0 0 0
94 101 โรงเรียนวัดตาลกง 9 25 17
95 103 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 5 13 5
96 104 โรงเรียนวัดท่าขาม 5 9 6
97 105 โรงเรียนวัดท่าคอย 8 29 17
98 106 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม 5 7 6
99 107 โรงเรียนวัดท่าเหว 2 4 4
100 108 โรงเรียนวัดบ่อบุญ 3 8 5
101 109 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 12 65 24
102 113 โรงเรียนวัดมาบปลาเค้า 3 7 6
103 112 โรงเรียนวัดม่วงงาม 1 22 3
104 114 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม 5 9 7
105 116 โรงเรียนวัดวังบัว 0 0 0
106 115 โรงเรียนวัดวังไคร้ 18 50 35
107 117 โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน 2 4 3
108 119 โรงเรียนวัดหนองกาทอง 1 3 2
109 121 โรงเรียนวัดหนองจอก 2 13 3
110 122 โรงเรียนวัดหนองบัว 0 0 0
111 123 โรงเรียนวัดหนองศาลา 10 19 13
112 120 โรงเรียนวัดหนองแก 31 60 40
113 125 โรงเรียนวัดหว้า 2 3 3
114 126 โรงเรียนวัดหาดทราย 2 2 2
115 124 โรงเรียนวัดห้วยเสือ 2 21 4
116 127 โรงเรียนวัดอินจำปา 1 1 1
117 093 โรงเรียนวัดเขากระจิว 3 12 8
118 094 โรงเรียนวัดเขาทะโมน 0 0 0
119 095 โรงเรียนวัดเขาปากช่อง 0 0 0
120 096 โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร 2 9 5
121 102 โรงเรียนวัดโตนดหลวง 13 20 17
122 110 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ 2 2 2
123 111 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 6 31 15
124 118 โรงเรียนสหกรณ์บำรุงวิทย์ 1 3 2
125 128 โรงเรียนอ.ฮ.ลิ้งค์ 16 32 25
126 002 โรงเรียนเขื่อนเพชร 15 25 21
127 001 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา 4 6 4
128 129 โรงเรียนอนุบาลวุฒิสารศึกษา 1 3 1
129 091 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 5 5 5
รวม 647 1541 1020
2561

ผู้ดูแลระบบ ศน.อำพล หิ่นเก่า Tel : 0957604692 mail : ampol_dang@hotmail.com , id Line : 0817459677
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]