สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 19 3 1 0 23
2 วัดหนองแก 17 10 3 0 30
3 บ้านโป่งเกตุ 11 3 1 0 15
4 บ้านหนองชุมแสง 11 1 0 0 12
5 บ้านหนองปืนแตก 10 13 3 0 26
6 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 10 5 5 0 20
7 บ้านป่าเด็ง 10 1 1 0 12
8 บ้านแม่คะเมย 9 5 1 1 15
9 วัดโตนดหลวง 8 5 0 0 13
10 บ้านหนองเผาถ่าน 7 4 0 0 11
11 วัดวังไคร้ 7 3 8 0 18
12 วัดหนองศาลา 7 1 1 0 9
13 วัดตาลกง 7 1 1 0 9
14 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 6 4 0 0 10
15 บ้านหนองโรง 6 3 4 0 13
16 บ้านด่านโง 6 2 1 0 9
17 อ.ฮ.ลิ้งค์ 5 5 3 3 13
18 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 5 5 0 0 10
19 เขื่อนเพชร 5 4 6 0 15
20 บ้านสารเห็ด 5 3 1 0 9
21 บ้านหนองมะกอก 5 3 1 0 9
22 บ้านท่าลาว 5 2 2 0 9
23 บ้านหนองเขาอ่อน 5 0 0 0 5
24 บ้านแหลมทอง 4 4 4 1 12
25 บ้านแม่ประจันต์ 4 4 3 0 11
26 บ้านหนองหงษ์ 4 4 2 0 10
27 วัดท่าคอย 3 3 2 0 8
28 บ้านนายาง 3 2 2 1 7
29 บ้านบ่อหลวง 3 2 2 0 7
30 บ้านยางชุม 3 2 1 0 6
31 วัดโพธิ์ลอย 3 1 1 0 5
32 แก่นจันทร์วิทยา 3 1 0 0 4
33 บ้านดอนขุนห้วย 3 1 0 0 4
34 วัดเขากระจิว 3 0 0 0 3
35 บ้านหนองจอก 2 5 2 0 9
36 บ้านหนองน้ำถ่าย 2 3 1 0 6
37 วัดท่าขาม 2 2 1 0 5
38 บ้านดอนเตาอิฐ 2 1 3 0 6
39 บ้านหุบกะพง 2 1 2 0 5
40 บ้านโพรงเข้ 2 0 2 1 4
41 บ้านห้วยกวางจริง 2 0 1 1 3
42 บ้านหันตะเภา 2 0 1 0 3
43 วัดหนองจอก 2 0 0 0 2
44 วัดหาดทราย 2 0 0 0 2
45 ชลประทานแก่งกระจาน 1 4 0 0 5
46 บ้านหนองตาฉาว 1 3 1 0 5
47 วัดจันทาราม 1 3 1 0 5
48 วัดถ้ำรงค์ 1 3 1 0 5
49 วัดท่าศาลาราม 1 3 0 0 4
50 บ้านห้วยไผ่ 1 3 0 0 4
51 บ้านหนองเขื่อน 1 2 7 0 10
52 บ้านบางเกตุ 1 2 1 0 4
53 วัดกุ่ม 1 1 2 0 4
54 บ้านซ่อง 1 1 1 1 3
55 บ้านท่าโล้ 1 1 1 0 3
56 วัดศาลาเขื่อน 1 1 0 0 2
57 บ้านหนองไก่เถื่อน 1 1 0 0 2
58 วัดเขื่อนเพชร 1 1 0 0 2
59 บ้านหนองเตียน 1 0 2 1 3
60 วัดมาบปลาเค้า 1 0 2 0 3
61 บ้านพุเข็ม 1 0 1 1 2
62 บ้านท่าไม้รวก 1 0 0 0 1
63 ชาวไร่ 1 0 0 0 1
64 วัดม่วงงาม 1 0 0 0 1
65 วัดอินจำปา 1 0 0 0 1
66 บ้านท่ามะริด 1 0 0 0 1
67 บ้านไร่ถิ่นน้อย 1 0 0 0 1
68 อนุบาลวุฒิสารศึกษา 1 0 0 0 1
69 บ้านดอนมะกอก 0 4 1 1 5
70 บ้านสระพระ 0 4 0 1 4
71 บ้านรางจิก 0 4 0 0 4
72 บ้านพุสวรรค์ 0 3 1 0 4
73 บ้านพุหวาย 0 2 4 0 6
74 บ้านทุ่งขาม 0 2 3 1 5
75 วัดลาดศรัทธาราม 0 2 3 0 5
76 บ้านเขาอ่างแก้ว 0 2 2 2 4
77 บ้านอ่างหิน 0 2 2 0 4
78 บ้านดงห้วยหลวง 0 2 1 0 3
79 บ้านท่าหัวลบ 0 2 1 0 3
80 วัดโพธิ์กรุ 0 2 0 0 2
81 บ้านน้ำทรัพย์ 0 2 0 0 2
82 บ้านบ่อไร่ 0 2 0 0 2
83 บ้านร่องระกำ 0 2 0 0 2
84 วัดบ่อบุญ 0 1 2 0 3
85 วัดช่อม่วง 0 1 1 1 2
86 บ้านตะเคียนงาม 0 1 1 0 2
87 บ้านโป่งสลอด 0 1 1 0 2
88 วัดช้างแทงกระจาด 0 1 1 0 2
89 บ้านหนองบ้วย 0 1 0 0 1
90 วัดหว้า 0 1 0 0 1
91 บ้านบางเก่า 0 1 0 0 1
92 บ้านพุตุม 0 1 0 0 1
93 บ้านหนองขาม 0 1 0 0 1
94 สหกรณ์บำรุงวิทย์ 0 1 0 0 1
95 วัดท่าเหว 0 0 2 0 2
96 บ้านมะขามโพรง 0 0 1 1 1
97 บ้านต้นเกด 0 0 1 0 1
98 บ้านทุ่งเคล็ด 0 0 1 0 1
99 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 1 0 1
100 บ้านหนองขานาง 0 0 1 0 1
101 บ้านหนองโสน 0 0 1 0 1
102 บ้านในดง 0 0 1 0 1
103 วัดหนองกาทอง 0 0 1 0 1
104 บ้านเขากระปุก 0 0 0 1 0
105 ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 0 0 0 0 0
106 วัดห้วยเสือ 0 0 0 0 0
107 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 0
108 บ้านไร่ใหม่พัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 266 199 127 19 611