สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 19 3 1 0 23
2 วัดหนองแก 17 10 3 0 30
3 บ้านโป่งเกตุ 11 3 1 0 15
4 บ้านหนองชุมแสง 11 1 0 0 12
5 บ้านหนองปืนแตก 10 13 3 0 26
6 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 10 5 5 0 20
7 บ้านป่าเด็ง 10 1 1 0 12
8 บ้านแม่คะเมย 9 5 1 1 15
9 วัดโตนดหลวง 8 5 0 0 13
10 วัดหนองศาลา 7 1 1 0 9
11 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 6 4 0 0 10
12 วัดวังไคร้ 6 3 8 0 17
13 บ้านหนองโรง 6 3 4 0 13
14 บ้านด่านโง 6 2 1 0 9
15 อ.ฮ.ลิ้งค์ 5 5 3 3 13
16 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 5 5 0 0 10
17 เขื่อนเพชร 5 4 6 0 15
18 บ้านหนองเผาถ่าน 5 4 0 0 9
19 บ้านหนองมะกอก 5 3 1 0 9
20 บ้านท่าลาว 5 2 2 0 9
21 วัดตาลกง 5 1 1 0 7
22 บ้านหนองเขาอ่อน 5 0 0 0 5
23 บ้านหนองหงษ์ 4 4 2 0 10
24 บ้านสารเห็ด 4 3 1 0 8
25 บ้านแม่ประจันต์ 3 4 3 0 10
26 วัดท่าคอย 3 3 2 0 8
27 บ้านนายาง 3 2 2 1 7
28 บ้านบ่อหลวง 3 2 2 0 7
29 บ้านยางชุม 3 2 1 0 6
30 วัดโพธิ์ลอย 3 1 1 0 5
31 แก่นจันทร์วิทยา 3 1 0 0 4
32 บ้านดอนขุนห้วย 3 1 0 0 4
33 บ้านหนองจอก 2 5 2 0 9
34 บ้านแหลมทอง 2 4 4 1 10
35 บ้านหนองน้ำถ่าย 2 3 1 0 6
36 วัดท่าขาม 2 2 1 0 5
37 บ้านดอนเตาอิฐ 2 1 3 0 6
38 บ้านหุบกะพง 2 1 2 0 5
39 บ้านโพรงเข้ 2 0 2 1 4
40 บ้านห้วยกวางจริง 2 0 1 1 3
41 บ้านหันตะเภา 2 0 1 0 3
42 วัดเขากระจิว 2 0 0 0 2
43 วัดหนองจอก 2 0 0 0 2
44 วัดหาดทราย 2 0 0 0 2
45 ชลประทานแก่งกระจาน 1 4 0 0 5
46 บ้านหนองตาฉาว 1 3 1 0 5
47 วัดจันทาราม 1 3 1 0 5
48 วัดถ้ำรงค์ 1 3 1 0 5
49 วัดท่าศาลาราม 1 3 0 0 4
50 บ้านห้วยไผ่ 1 3 0 0 4
51 บ้านหนองเขื่อน 1 2 7 0 10
52 บ้านบางเกตุ 1 2 1 0 4
53 วัดกุ่ม 1 1 2 0 4
54 บ้านซ่อง 1 1 1 1 3
55 บ้านท่าโล้ 1 1 1 0 3
56 วัดศาลาเขื่อน 1 1 0 0 2
57 บ้านหนองไก่เถื่อน 1 1 0 0 2
58 วัดเขื่อนเพชร 1 1 0 0 2
59 วัดมาบปลาเค้า 1 0 2 0 3
60 บ้านพุเข็ม 1 0 1 1 2
61 บ้านท่าไม้รวก 1 0 0 0 1
62 ชาวไร่ 1 0 0 0 1
63 วัดม่วงงาม 1 0 0 0 1
64 วัดอินจำปา 1 0 0 0 1
65 บ้านท่ามะริด 1 0 0 0 1
66 บ้านไร่ถิ่นน้อย 1 0 0 0 1
67 อนุบาลวุฒิสารศึกษา 1 0 0 0 1
68 บ้านดอนมะกอก 0 4 1 1 5
69 บ้านสระพระ 0 4 0 1 4
70 บ้านรางจิก 0 4 0 0 4
71 บ้านพุสวรรค์ 0 3 1 0 4
72 บ้านพุหวาย 0 2 4 0 6
73 บ้านทุ่งขาม 0 2 3 1 5
74 วัดลาดศรัทธาราม 0 2 3 0 5
75 บ้านเขาอ่างแก้ว 0 2 2 2 4
76 บ้านอ่างหิน 0 2 2 0 4
77 บ้านดงห้วยหลวง 0 2 1 0 3
78 บ้านท่าหัวลบ 0 2 1 0 3
79 วัดโพธิ์กรุ 0 2 0 0 2
80 บ้านน้ำทรัพย์ 0 2 0 0 2
81 บ้านบ่อไร่ 0 2 0 0 2
82 บ้านร่องระกำ 0 2 0 0 2
83 วัดบ่อบุญ 0 1 2 0 3
84 วัดช่อม่วง 0 1 1 1 2
85 บ้านตะเคียนงาม 0 1 1 0 2
86 บ้านโป่งสลอด 0 1 1 0 2
87 วัดช้างแทงกระจาด 0 1 1 0 2
88 บ้านหนองบ้วย 0 1 0 0 1
89 วัดหว้า 0 1 0 0 1
90 บ้านบางเก่า 0 1 0 0 1
91 บ้านพุตุม 0 1 0 0 1
92 บ้านหนองขาม 0 1 0 0 1
93 สหกรณ์บำรุงวิทย์ 0 1 0 0 1
94 บ้านหนองเตียน 0 0 2 1 2
95 วัดท่าเหว 0 0 2 0 2
96 บ้านมะขามโพรง 0 0 1 1 1
97 บ้านต้นเกด 0 0 1 0 1
98 บ้านทุ่งเคล็ด 0 0 1 0 1
99 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 1 0 1
100 บ้านหนองขานาง 0 0 1 0 1
101 บ้านหนองโสน 0 0 1 0 1
102 บ้านในดง 0 0 1 0 1
103 วัดหนองกาทอง 0 0 1 0 1
104 บ้านเขากระปุก 0 0 0 1 0
105 ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 0 0 0 0 0
106 วัดห้วยเสือ 0 0 0 0 0
107 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 0
108 บ้านไร่ใหม่พัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 255 199 127 19 600