สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 9 6 1 16 19 3 1 0 23
2 วัดหนองแก 8 5 5 18 17 10 3 0 30
3 บ้านหนองชุมแสง 7 3 1 11 11 1 0 0 12
4 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 5 6 1 12 10 5 5 0 20
5 บ้านแม่คะเมย 5 2 1 8 9 5 1 1 15
6 บ้านโป่งเกตุ 5 1 3 9 11 3 1 0 15
7 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง 5 0 0 5 6 4 0 0 10
8 บ้านหนองปืนแตก 4 4 5 13 10 13 3 0 26
9 บ้านป่าเด็ง 4 3 1 8 10 1 1 0 12
10 วัดโตนดหลวง 3 3 4 10 8 5 0 0 13
11 วัดวังไคร้ 3 2 1 6 6 3 8 0 17
12 วัดหนองศาลา 3 1 2 6 7 1 1 0 9
13 บ้านหนองโรง 3 1 1 5 6 3 4 0 13
14 บ้านสารเห็ด 3 0 1 4 4 3 1 0 8
15 บ้านนายาง 3 0 1 4 3 2 2 1 7
16 เขื่อนเพชร 2 3 1 6 5 4 6 0 15
17 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 2 3 0 5 5 5 0 0 10
18 วัดตาลกง 2 2 2 6 5 1 1 0 7
19 วัดโพธิ์ลอย 2 1 0 3 3 1 1 0 5
20 แก่นจันทร์วิทยา 2 1 0 3 3 1 0 0 4
21 บ้านดอนขุนห้วย 2 0 2 4 3 1 0 0 4
22 บ้านหนองเขาอ่อน 2 0 1 3 5 0 0 0 5
23 วัดเขากระจิว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
24 อ.ฮ.ลิ้งค์ 1 5 1 7 5 5 3 3 13
25 บ้านหนองเผาถ่าน 1 3 1 5 5 4 0 0 9
26 บ้านหนองมะกอก 1 2 0 3 5 3 1 0 9
27 บ้านแม่ประจันต์ 1 1 2 4 3 4 3 0 10
28 บ้านท่าลาว 1 1 1 3 5 2 2 0 9
29 บ้านบ่อหลวง 1 0 1 2 3 2 2 0 7
30 บ้านยางชุม 1 0 1 2 3 2 1 0 6
31 บ้านโพรงเข้ 1 0 0 1 2 0 2 1 4
32 บ้านท่าไม้รวก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
33 บ้านด่านโง 0 4 1 5 6 2 1 0 9
34 บ้านหนองหงษ์ 0 2 0 2 4 4 2 0 10
35 วัดท่าศาลาราม 0 1 2 3 1 3 0 0 4
36 บ้านแหลมทอง 0 1 1 2 2 4 4 1 10
37 บ้านห้วยกวางจริง 0 1 1 2 2 0 1 1 3
38 วัดหนองจอก 0 1 1 2 2 0 0 0 2
39 วัดโพธิ์กรุ 0 1 1 2 0 2 0 0 2
40 วัดท่าขาม 0 1 0 1 2 2 1 0 5
41 บ้านดอนเตาอิฐ 0 1 0 1 2 1 3 0 6
42 บ้านหุบกะพง 0 1 0 1 2 1 2 0 5
43 บ้านบางเกตุ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
44 บ้านท่าโล้ 0 1 0 1 1 1 1 0 3
45 วัดศาลาเขื่อน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
46 บ้านพุเข็ม 0 1 0 1 1 0 1 1 2
47 ชาวไร่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
48 วัดม่วงงาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านเขาอ่างแก้ว 0 1 0 1 0 2 2 2 4
50 บ้านหนองจอก 0 0 4 4 2 5 2 0 9
51 วัดหาดทราย 0 0 2 2 2 0 0 0 2
52 ชลประทานแก่งกระจาน 0 0 2 2 1 4 0 0 5
53 วัดท่าคอย 0 0 1 1 3 3 2 0 8
54 บ้านหนองน้ำถ่าย 0 0 1 1 2 3 1 0 6
55 บ้านหันตะเภา 0 0 1 1 2 0 1 0 3
56 วัดกุ่ม 0 0 1 1 1 1 2 0 4
57 บ้านซ่อง 0 0 1 1 1 1 1 1 3
58 วัดอินจำปา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
59 บ้านรางจิก 0 0 1 1 0 4 0 0 4
60 บ้านอ่างหิน 0 0 1 1 0 2 2 0 4
61 บ้านดงห้วยหลวง 0 0 1 1 0 2 1 0 3
62 บ้านน้ำทรัพย์ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
63 บ้านบ่อไร่ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
64 บ้านหนองตาฉาว 0 0 0 0 1 3 1 0 5
65 วัดจันทาราม 0 0 0 0 1 3 1 0 5
66 วัดถ้ำรงค์ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
67 บ้านห้วยไผ่ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
68 บ้านหนองเขื่อน 0 0 0 0 1 2 7 0 10
69 บ้านหนองไก่เถื่อน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
70 วัดเขื่อนเพชร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
71 วัดมาบปลาเค้า 0 0 0 0 1 0 2 0 3
72 บ้านท่ามะริด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
73 บ้านไร่ถิ่นน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
74 อนุบาลวุฒิสารศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
75 บ้านดอนมะกอก 0 0 0 0 0 4 1 1 5
76 บ้านสระพระ 0 0 0 0 0 4 0 1 4
77 บ้านพุสวรรค์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
78 บ้านพุหวาย 0 0 0 0 0 2 4 0 6
79 บ้านทุ่งขาม 0 0 0 0 0 2 3 1 5
80 วัดลาดศรัทธาราม 0 0 0 0 0 2 3 0 5
81 บ้านท่าหัวลบ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
82 บ้านร่องระกำ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
83 วัดบ่อบุญ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
84 วัดช่อม่วง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
85 บ้านตะเคียนงาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
86 บ้านโป่งสลอด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
87 วัดช้างแทงกระจาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
88 บ้านหนองบ้วย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 วัดหว้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านบางเก่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
91 บ้านพุตุม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 สหกรณ์บำรุงวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านหนองเตียน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
95 วัดท่าเหว 0 0 0 0 0 0 2 0 2
96 บ้านมะขามโพรง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
97 บ้านต้นเกด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
98 บ้านทุ่งเคล็ด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 บ้านหนองขานาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 บ้านในดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 วัดหนองกาทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 บ้านเขากระปุก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
105 ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 วัดห้วยเสือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 บ้านหนองสะแก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 บ้านไร่ใหม่พัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 95 80 67 242 255 199 127 19 581