สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดศาลาเขื่อน สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐานิสา  ปริโยสาน
2. เด็กหญิงมาริสา  เด่นดวง
3. เด็กชายวีระพงศ์  ไมตรีจิตต์
 
1. นางสนอง  อินทร์ปรุง
2. นางธัญพร  เกตุรักษา