สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชาวไร่ สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพงษ์  รอดสวัสดิ์
2. เด็กชายภูวนาท  ควรพึ่ง
 
1. นายชาติชาย  แซ่เฮง