สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพรงเข้ สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงอนุธิดา  วันเต็ม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มะพุก
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนที  สุ่มเหม
2. เด็กหญิงอภิสรา  นาคประคอง
3. เด็กชายเฉลิมชัย  นุภาสัน
 
1. นางทัศนีย์  นาคสกุล
2. นางสาวยุพา  ทองจีน