สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสารเห็ด สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์ปลูก
 
1. นางจรินทร์  บวงสรวง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิชชาพร  มณฑา
 
1. นางจรินทร์  บวงสรวง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฤทธิ์เดช
 
1. นางวริษฐา  อ่วมไพร