สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมาลินี  สอนเมือง
2. เด็กชายสุรเชษฐ  แจ่มแจ้ง
 
1. นางยุภา  แจ่มจำรัส
2. นางสาวสาวิตรี  คงพูล