สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบ้วย สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรพงษ์   พรมดอนกลอย
2. เด็กชายสุภากร   ทองอั้น
 
1. นายศุภนัจ   คนคล่อง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กชายธีรพงศ์  พรมดอนกลอย
2. เด็กชายเตวิช   ทองอั้น
 
1. นางรุ่งทิพย์    จีนพก