สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหุบกะพง สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐนนท์  อำนวยผล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  องอาจ
 
1. นายอาลัย  เปลี่ยนสี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เดชมาก
2. เด็กชายสุเมธ  มาลาพันธ์
3. เด็กชายเทียนชัย  มณฑา
 
1. ส.ต.อ.โรมรักษ์  หริ่งระรี่
2. นายศราวุฒิ  เนียมเงิน