สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนโชติ  แสงชุ่ม
2. เด็กชายอัครพล  รัดยิ่ง
3. เด็กหญิงเหมวรรณ  บุญมี
 
1. นางสาคร  เปี่ยมสง่า
2. นางสาวปราณี  เฟื่องฟู