สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขื่อนเพชร สพป. เพชรบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงนุชนารถ  ทองทราย
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เมืองโพธิ์
 
1. นางอารมณ์  กอวชิรพันธ์
2. นางสมศรี  ชุมสวัสดิ์