หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายขจรเกียรติ เครือประดับ 11.838857, 99.829514 081-4063853
2 สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นางประไพ เกษแก้ว 11.817616, 99.788081 089-8376923
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 329/1 หมู่ 2 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติ 11.736316, 99.764119 089-8367974
4 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ หมู่ 1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ 11.747974, 99.789921 081-1421464
5 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน หมู่ 4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติ 11.075932, 99.428764 089-8367974
6 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว หมู่ 4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77190 นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติ 11.316733, 99.405345 089-8367974
7 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นางสาวไตรนาถ ศรีจันทร์ 11.809714, 99.797622 089-8041934
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 นายสุเทพ วงษ์เณร 11.803636, 99.797128 0815816120

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปรัชญา อาษา 080-7809808
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์. 032-662031-30
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]