หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 34 20 62.5% 7 21.88% 3 9.38% 2 6.25% 32
2 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 23 19 82.61% 3 13.04% 1 4.35% 0 0% 23
3 โรงเรียนบ้านทองมงคล 21 18 85.71% 3 14.29% 0 0% 0 0% 21
4 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 19 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
5 โรงเรียนบ้านในล็อค 19 14 73.68% 5 26.32% 0 0% 0 0% 19
6 โรงเรียนบางสะพาน 19 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
7 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 23 10 43.48% 8 34.78% 2 8.7% 3 13.04% 23
8 โรงเรียนบ้านไชยราช 14 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
9 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 21 9 47.37% 6 31.58% 4 21.05% 0 0% 19
10 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 19 9 47.37% 3 15.79% 4 21.05% 3 15.79% 19
11 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 31 8 29.63% 12 44.44% 7 25.93% 0 0% 27
12 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 15 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
13 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
14 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 17 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
15 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 15 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
16 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
17 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 12 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 0 0% 12
18 โรงเรียนบ้านคลองลอย 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
19 โรงเรียนบ้านยางเขา 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
20 โรงเรียนธนาคารออมสิน 9 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
21 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 14 5 38.46% 6 46.15% 1 7.69% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 12 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
23 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 16 4 28.57% 4 28.57% 5 35.71% 1 7.14% 14
25 โรงเรียนวัดหนองหอย 11 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านมรสวบ 13 4 36.36% 2 18.18% 5 45.45% 0 0% 11
27 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
28 โรงเรียนด่านสิงขร 9 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
29 โรงเรียนอรุณวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
30 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
31 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 12 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
32 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 13 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
33 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
34 โรงเรียนบ้านหินกอง 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
35 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
36 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
38 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
39 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนวัดกำมะเสน 8 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 2 25% 8
41 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
42 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
43 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 12 2 16.67% 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
44 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 11 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านบางเบิด 14 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 13
47 โรงเรียนมัธยมนพคุณ 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 9 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านวังยาง 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
56 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านสีดางาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
60 โรงเรียนวัดดอนยาง 14 1 7.69% 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 13
61 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 15 1 7.69% 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 13
62 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 8 1 12.5% 6 75% 1 12.5% 0 0% 8
63 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 12 1 8.33% 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 12
64 โรงเรียนบ้านดอนใจดี 10 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 10
65 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 14 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
68 โรงเรียนบ้านชะม่วง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
69 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนอุดมราชภักดี 6 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
71 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านห้วยสัก 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านดอนทราย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดนาล้อม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
78 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนวัดนาหูกวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 10 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9
82 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 12 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 7
83 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
84 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
86 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
87 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
88 โรงเรียนบ้านท่าขาม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนประชารังสรรค์ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านยุบพริก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านปากแพรก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านเขามัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดนาผักขวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวังมะเดื่อ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
100 โรงเรียนบ้านทางหวาย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
101 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
102 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
103 โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
106 โรงเรียนศิริวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านคลองชายธง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
108 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
109 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
110 โรงเรียนบ้านห้วยหนำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
111 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
112 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
113 โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปรัชญา อาษา 080-7809808
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์. 032-662031-30
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]