หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนด่านสิงขร 9 22 14
2 009 โรงเรียนธนาคารออมสิน 9 20 16
3 011 โรงเรียนบางสะพาน 19 33 26
4 013 โรงเรียนบ้านคลองชายธง 1 6 1
5 014 โรงเรียนบ้านคลองลอย 9 16 9
6 015 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 19 36 28
7 016 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 7 19 14
8 017 โรงเรียนบ้านคั่นกระได 6 12 9
9 018 โรงเรียนบ้านชะม่วง 5 19 12
10 019 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 7 12 8
11 021 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 5 14 10
12 023 โรงเรียนบ้านดอนทราย 2 2 2
13 024 โรงเรียนบ้านดอนทอง 0 0 0
14 025 โรงเรียนบ้านดอนสง่า 14 25 14
15 026 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 2 8 4
16 027 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 1 2 1
17 028 โรงเรียนบ้านดอนสูง 0 0 0
18 022 โรงเรียนบ้านดอนใจดี 10 23 16
19 029 โรงเรียนบ้านทรายทอง 1 1 1
20 030 โรงเรียนบ้านทองมงคล 21 50 29
21 031 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 2 4 3
22 033 โรงเรียนบ้านทางหวาย 2 4 3
23 035 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 19 70 31
24 038 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 13 36 15
25 040 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 3 11 3
26 041 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด 8 16 14
27 036 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 1 6 2
28 037 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 1 2 1
29 039 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 1 3 2
30 032 โรงเรียนบ้านท่าขาม 2 6 4
31 034 โรงเรียนบ้านท่าฝาง 5 9 5
32 042 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 3 7 6
33 047 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 34 75 54
34 045 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 11 32 18
35 046 โรงเรียนบ้านบางเบิด 14 30 21
36 048 โรงเรียนบ้านบึง 0 0 0
37 049 โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 10 21 15
38 050 โรงเรียนบ้านปากแพรก 1 3 1
39 051 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 4 8 7
40 052 โรงเรียนบ้านพุตะแบก 2 5 2
41 053 โรงเรียนบ้านมรสวบ 13 26 20
42 054 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 16 31 18
43 055 โรงเรียนบ้านยางเขา 7 16 11
44 057 โรงเรียนบ้านยุบพริก 2 4 2
45 056 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 6 16 10
46 058 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ 0 0 0
47 061 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 15 41 24
48 062 โรงเรียนบ้านวังยาง 5 12 9
49 063 โรงเรียนบ้านวังยาว 0 0 0
50 064 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 17 33 25
51 065 โรงเรียนบ้านสีดางาม 2 2 2
52 066 โรงเรียนบ้านหนองกก 0 0 0
53 067 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 4 5 5
54 068 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 2 3 3
55 069 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก 9 19 9
56 070 โรงเรียนบ้านหนองมงคล 0 0 0
57 071 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 12 19 15
58 072 โรงเรียนบ้านหนองยายเอม 0 0 0
59 073 โรงเรียนบ้านหนองระแวง 4 13 9
60 075 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 11 24 16
61 077 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 8 7
62 076 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 12 28 22
63 074 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 12 24 13
64 085 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 4 7 7
65 086 โรงเรียนบ้านหินกอง 8 16 12
66 087 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1 8 1
67 079 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 8 17 10
68 080 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 23 71 39
69 081 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 14 25 15
70 082 โรงเรียนบ้านห้วยสัก 4 12 5
71 078 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1 6 3
72 084 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 0 0 0
73 089 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 5 11 7
74 090 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย 2 9 4
75 091 โรงเรียนบ้านอ่าวยาง 1 3 1
76 012 โรงเรียนบ้านเขามัน 1 2 2
77 043 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 5 14 9
78 088 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 3 7 3
79 044 โรงเรียนบ้านในล็อค 19 43 32
80 020 โรงเรียนบ้านไชยราช 14 23 20
81 060 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 15 48 32
82 059 โรงเรียนบ้านไร่ใน 0 0 0
83 092 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา 1 3 1
84 093 โรงเรียนประชาพิทักษ์ 7 12 8
85 094 โรงเรียนประชารังสรรค์ 3 5 4
86 095 โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 1 6 3
87 096 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 2 4 4
88 099 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 12 25 20
89 101 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 12 25 16
90 102 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 5 7 5
91 103 โรงเรียนวังมะเดื่อ 3 5 3
92 104 โรงเรียนวัดกำมะเสน 8 17 13
93 106 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 7 11 10
94 107 โรงเรียนวัดดอนยาง 14 25 20
95 108 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 8 14 10
96 109 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง 1 3 2
97 110 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ 0 0 0
98 111 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 21 29 27
99 112 โรงเรียนวัดนาผักขวง 1 3 1
100 113 โรงเรียนวัดนาล้อม 2 4 2
101 114 โรงเรียนวัดนาหูกวาง 1 6 1
102 115 โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 2 4 3
103 116 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว 1 3 2
104 117 โรงเรียนวัดหนองหอย 11 15 11
105 105 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง 1 2 1
106 120 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 31 69 38
107 121 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 15 35 17
108 123 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 4 11 6
109 124 โรงเรียนหนองพิกุล 0 0 0
110 125 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 9 14 11
111 127 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 10 31 13
112 128 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 7 16 14
113 129 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 4 9 6
114 130 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 23 43 30
115 131 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 4 13 10
116 134 โรงเรียนอุดมราชภักดี 6 20 12
117 133 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 4 6 4
118 010 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 7 13 10
119 119 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา 2 4 2
120 004 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 0 0 0
121 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 12 33 16
122 001 โรงเรียนกิตติคุณ 0 0 0
123 002 โรงเรียนจันทรศึกษา 0 0 0
124 083 โรงเรียนบ้านห้วยหนำ 1 2 1
125 097 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0
126 098 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 0 0 0
127 100 โรงเรียนมัธยมนพคุณ 9 27 17
128 118 โรงเรียนศิริวิทยา 1 3 2
129 122 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 0 0 0
130 126 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา 6 24 8
131 132 โรงเรียนอรุณวิทยา 6 18 8
132 005 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย 0 0 0
133 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 0 0 0
134 007 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 0 0 0
รวม 850 1933 1235
3168

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายปรัชญา อาษา 080-7809808
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โทรศัพท์. 032-662031-30
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]