สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบางสะพานน้อย 20 7 3 2 30
2 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 18 3 1 0 22
3 บ้านทองมงคล 18 3 0 0 21
4 บ้านทุ่งกะโตน 17 2 0 0 19
5 บางสะพาน 11 6 1 1 18
6 บ้านไชยราช 10 3 0 0 13
7 วัดธงชัยธรรมจักร 9 6 4 0 19
8 บ้านคลองวาฬ 9 3 4 3 16
9 บ้านห้วยน้ำพุ 8 5 2 3 15
10 บ้านไร่บนสามัคคี 8 5 2 0 15
11 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 8 0 0 0 8
12 สมาคมเลขานุการสตรี 1 7 11 6 0 24
13 บ้านสวนหลวง 7 5 1 2 13
14 บ้านวังน้ำเขียว 6 5 1 1 12
15 บ้านบางเจริญ 6 3 2 0 11
16 บ้านคลองลอย 6 2 1 0 9
17 บ้านยางเขา 6 1 0 0 7
18 ธนาคารออมสิน 6 0 1 0 7
19 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 5 6 1 1 12
20 บ้านหนองห้วยฝาด 5 6 1 0 12
21 บ้านหนองเสือ 5 2 4 0 11
22 อนุบาลทับสะแก 5 2 2 0 9
23 บ้านมะเดื่อทอง 4 4 5 1 13
24 วัดหนองหอย 4 3 4 0 11
25 บ้านมรสวบ 4 2 5 0 11
26 ด่านสิงขร 4 1 1 1 6
27 อรุณวิทยา 4 1 1 0 6
28 บ้านหนองมะค่า 3 6 2 1 11
29 บ้านทุ่งตาแก้ว 3 4 3 3 10
30 บ้านห้วยทรายขาว 3 3 1 1 7
31 บ้านหินกอง 3 2 3 0 8
32 อนุบาลบางสะพาน 3 2 1 0 6
33 ประชาพิทักษ์ 3 2 1 0 6
34 บ้านในล็อค 3 2 0 0 5
35 บ้านหนองหิน 3 1 1 0 5
36 บ้านหนองฆ้อง 3 1 0 0 4
37 บ้านอ่างทอง 3 0 1 1 4
38 บ้านธรรมรัตน์ 3 0 0 0 3
39 มูลนิธิศึกษา 2 7 1 2 10
40 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 5 3 1 10
41 วัดดอนตะเคียน 2 5 0 0 7
42 บ้านบางเบิด 2 4 4 3 10
43 มัธยมนพคุณ 2 3 3 1 8
44 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 2 3 2 1 7
45 บ้านช้างเผือก 2 3 2 0 7
46 บ้านหนองปุหลก 2 2 4 1 8
47 บ้านท่าฝาง 2 2 1 0 5
48 บ้านหนองระแวง 2 2 0 0 4
49 บ้านคอกช้าง 2 1 2 1 5
50 บ้านดงไม้งาม 2 1 1 0 4
51 เนินแก้ววิทยาคาร 2 0 3 0 5
52 บ้านวังยาง 2 0 2 1 4
53 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 2 0 2 0 4
54 บ้านสีดางาม 2 0 0 0 2
55 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
56 วัดดอนยาง 1 6 5 1 12
57 สมาคมเลขานุการสตรี 2 1 6 4 2 11
58 บ้านทุ่งสีเสียด 1 6 1 0 8
59 พัฒนาประชานุเคราะห์ 1 5 5 1 11
60 บ้านดอนใจดี 1 4 3 2 8
61 อนุบาลบางสะพานน้อย 1 3 0 0 4
62 บ้านเนินดินแดง 1 2 2 0 5
63 บ้านดอนสง่า 1 2 1 3 4
64 บ้านคั่นกระได 1 2 1 1 4
65 บ้านชะม่วง 1 2 1 1 4
66 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 1 2 1 0 4
67 อุดมราชภักดี 1 2 0 1 3
68 บ้านห้วยสัก 1 1 2 0 4
69 บ้านฝั่งแดง 1 1 2 0 4
70 บ้านทองอินทร์ 1 1 0 0 2
71 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 1 1 0 0 2
72 บ้านดอนทราย 1 1 0 0 2
73 วัดนาล้อม 1 1 0 0 2
74 วัดกำมะเสน 1 0 2 2 3
75 บ้านย่านซื่อ 1 0 1 1 2
76 บ้านพุตะแบก 1 0 0 1 1
77 บ้านหินเทิน 1 0 0 0 1
78 วัดนาหูกวาง 1 0 0 0 1
79 บ้านทุ่งไทร 1 0 0 0 1
80 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 0 4 3 2 7
81 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 0 4 2 1 6
82 อนุบาลดรุณวัฒนา 0 3 1 2 4
83 บ้านเหมืองแร่ 0 3 0 0 3
84 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 0 2 2 1 4
85 อ่างทองพัฒนา 0 2 2 0 4
86 สามัคคีร่วมจิต 0 2 0 2 2
87 บ้านท่าขาม 0 2 0 0 2
88 บ้านอ่าวน้อย 0 2 0 0 2
89 ประชารังสรรค์ 0 1 2 0 3
90 บ้านดอนสำนัก 0 1 1 0 2
91 บ้านยุบพริก 0 1 1 0 2
92 เศรษฐพานิชวิทยา 0 1 1 0 2
93 วัดนาผักขวง 0 1 0 0 1
94 บ้านปากแพรก 0 1 0 0 1
95 บ้านเขามัน 0 1 0 0 1
96 วังมะเดื่อ 0 0 3 0 3
97 บ้านทุ่งยาว 0 0 1 2 1
98 บ้านทางหวาย 0 0 1 1 1
99 บ้านห้วยแก้ว 0 0 1 0 1
100 ประชาบูรณะวิทยา 0 0 1 0 1
101 ประชาราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 1
102 วัดทุ่งกลาง 0 0 1 0 1
103 วัดปากคลองเกลียว 0 0 1 0 1
104 ศิริวิทยา 0 0 1 0 1
105 บ้านคลองชายธง 0 0 0 1 0
106 บ้านทุ่งเคล็ด 0 0 0 1 0
107 บ้านทุ่งเชือก 0 0 0 1 0
108 บ้านห้วยหนำ 0 0 0 1 0
109 วัดเขาราษฎร์บำรุง 0 0 0 1 0
110 บ้านดอนสำราญ 0 0 0 0 0
111 บ้านอ่าวยาง 0 0 0 0 0
รวม 311 237 153 64 765