สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านทองมงคล 9 7 3 19 18 3 0 0 21
2 บ้านทุ่งกะโตน 9 5 2 16 17 2 0 0 19
3 บ้านบางสะพานน้อย 7 9 2 18 20 7 3 2 30
4 บ้านไชยราช 7 3 0 10 10 3 0 0 13
5 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 6 5 4 15 18 3 1 0 22
6 บ้านสวนหลวง 5 3 0 8 7 5 1 2 13
7 บ้านวังน้ำเขียว 4 3 0 7 6 5 1 1 12
8 บางสะพาน 4 2 3 9 11 6 1 1 18
9 บ้านยางเขา 4 2 0 6 6 1 0 0 7
10 บ้านไร่บนสามัคคี 4 1 1 6 8 5 2 0 15
11 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 3 4 0 7 8 0 0 0 8
12 บ้านคลองลอย 3 3 0 6 6 2 1 0 9
13 บ้านบางเจริญ 3 2 2 7 6 3 2 0 11
14 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 3 2 1 6 5 6 1 1 12
15 บ้านห้วยน้ำพุ 3 1 4 8 8 5 2 3 15
16 บ้านในล็อค 3 0 1 4 3 2 0 0 5
17 สมาคมเลขานุการสตรี 1 2 5 2 9 7 11 6 0 24
18 บ้านคลองวาฬ 2 3 1 6 9 3 4 3 16
19 บ้านมรสวบ 2 1 2 5 4 2 5 0 11
20 อนุบาลทับสะแก 2 0 1 3 5 2 2 0 9
21 บ้านมะเดื่อทอง 2 0 0 2 4 4 5 1 13
22 มูลนิธิศึกษา 1 3 2 6 2 7 1 2 10
23 วัดธงชัยธรรมจักร 1 1 7 9 9 6 4 0 19
24 บ้านธรรมรัตน์ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
25 บ้านหนองห้วยฝาด 1 1 0 2 5 6 1 0 12
26 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 0 2 2 5 3 1 10
27 บ้านคั่นกระได 1 1 0 2 1 2 1 1 4
28 อรุณวิทยา 1 0 2 3 4 1 1 0 6
29 บ้านดงไม้งาม 1 0 1 2 2 1 1 0 4
30 บ้านช้างเผือก 1 0 0 1 2 3 2 0 7
31 บ้านหนองปุหลก 1 0 0 1 2 2 4 1 8
32 บ้านหนองระแวง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
33 บ้านดอนใจดี 1 0 0 1 1 4 3 2 8
34 บ้านเนินดินแดง 1 0 0 1 1 2 2 0 5
35 บ้านห้วยสัก 1 0 0 1 1 1 2 0 4
36 บ้านทองอินทร์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
37 บ้านย่านซื่อ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
38 วัดนาผักขวง 1 0 0 1 0 1 0 0 1
39 ธนาคารออมสิน 0 2 1 3 6 0 1 0 7
40 บ้านหนองเสือ 0 2 1 3 5 2 4 0 11
41 ด่านสิงขร 0 2 1 3 4 1 1 1 6
42 บ้านหนองฆ้อง 0 2 1 3 3 1 0 0 4
43 อนุบาลบางสะพานน้อย 0 2 0 2 1 3 0 0 4
44 อนุบาลบางสะพาน 0 1 3 4 3 2 1 0 6
45 บ้านหนองหิน 0 1 3 4 3 1 1 0 5
46 พัฒนาประชานุเคราะห์ 0 1 2 3 1 5 5 1 11
47 บ้านหนองมะค่า 0 1 1 2 3 6 2 1 11
48 วัดดอนตะเคียน 0 1 1 2 2 5 0 0 7
49 มัธยมนพคุณ 0 1 1 2 2 3 3 1 8
50 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 0 1 1 2 2 0 2 0 4
51 บ้านสีดางาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
52 วัดดอนยาง 0 1 0 1 1 6 5 1 12
53 บ้านดอนสง่า 0 1 0 1 1 2 1 3 4
54 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
55 บ้านหินเทิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 0 1 0 1 0 4 2 1 6
57 วัดหนองหอย 0 0 4 4 4 3 4 0 11
58 บ้านหินกอง 0 0 2 2 3 2 3 0 8
59 บ้านอ่างทอง 0 0 2 2 3 0 1 1 4
60 บ้านคอกช้าง 0 0 2 2 2 1 2 1 5
61 เนินแก้ววิทยาคาร 0 0 2 2 2 0 3 0 5
62 ประชาพิทักษ์ 0 0 1 1 3 2 1 0 6
63 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 0 0 1 1 2 3 2 1 7
64 สมาคมเลขานุการสตรี 2 0 0 1 1 1 6 4 2 11
65 บ้านทุ่งสีเสียด 0 0 1 1 1 6 1 0 8
66 บ้านชะม่วง 0 0 1 1 1 2 1 1 4
67 อุดมราชภักดี 0 0 1 1 1 2 0 1 3
68 บ้านดอนทราย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
69 วัดนาหูกวาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
70 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 0 0 1 1 0 4 3 2 7
71 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 0 0 1 1 0 2 2 1 4
72 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 0 0 0 3 4 3 3 10
73 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 3 3 1 1 7
74 บ้านบางเบิด 0 0 0 0 2 4 4 3 10
75 บ้านท่าฝาง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
76 บ้านวังยาง 0 0 0 0 2 0 2 1 4
77 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
78 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 0 0 0 0 1 2 1 0 4
79 บ้านฝั่งแดง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
80 วัดนาล้อม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
81 วัดกำมะเสน 0 0 0 0 1 0 2 2 3
82 บ้านพุตะแบก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
83 บ้านทุ่งไทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 อนุบาลดรุณวัฒนา 0 0 0 0 0 3 1 2 4
85 บ้านเหมืองแร่ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
86 อ่างทองพัฒนา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
87 สามัคคีร่วมจิต 0 0 0 0 0 2 0 2 2
88 บ้านท่าขาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
89 บ้านอ่าวน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
90 ประชารังสรรค์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
91 บ้านดอนสำนัก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
92 บ้านยุบพริก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
93 เศรษฐพานิชวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
94 บ้านปากแพรก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านเขามัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 วังมะเดื่อ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
97 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
98 บ้านทางหวาย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
99 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 ประชาบูรณะวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
101 ประชาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 วัดทุ่งกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 วัดปากคลองเกลียว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 ศิริวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านคลองชายธง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 บ้านทุ่งเคล็ด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 บ้านทุ่งเชือก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 บ้านห้วยหนำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 วัดเขาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 บ้านดอนสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 บ้านอ่าวยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 104 92 80 276 311 237 153 64 701