สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านในล็อค 13 4 1 18 14 5 0 0 19
2 บ้านทองมงคล 9 7 3 19 18 3 0 0 21
3 บ้านทุ่งกะโตน 9 5 2 16 17 2 0 0 19
4 บ้านบางสะพานน้อย 7 9 2 18 20 7 3 2 30
5 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 7 5 4 16 19 3 1 0 23
6 บ้านไชยราช 7 3 0 10 10 3 0 0 13
7 บ้านห้วยน้ำพุ 5 4 4 13 10 8 2 3 20
8 บ้านสวนหลวง 5 3 0 8 7 5 1 2 13
9 บ้านวังน้ำเขียว 4 3 0 7 6 5 1 1 12
10 บางสะพาน 4 2 3 9 11 6 1 1 18
11 บ้านยางเขา 4 2 0 6 6 1 0 0 7
12 บ้านไร่บนสามัคคี 4 1 1 6 8 5 2 0 15
13 บ้านย่านซื่อ 4 0 0 4 4 0 1 1 5
14 สมาคมเลขานุการสตรี 1 3 6 2 11 8 12 7 0 27
15 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 3 4 0 7 8 0 0 0 8
16 บ้านคลองลอย 3 3 0 6 6 2 1 0 9
17 บ้านบางเจริญ 3 2 2 7 6 3 2 0 11
18 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 3 2 1 6 5 6 1 1 12
19 บ้านคลองวาฬ 2 3 1 6 9 3 4 3 16
20 บ้านมรสวบ 2 1 2 5 4 2 5 0 11
21 บ้านคั่นกระได 2 1 0 3 2 2 1 1 5
22 อนุบาลทับสะแก 2 0 1 3 5 2 2 0 9
23 บ้านมะเดื่อทอง 2 0 0 2 4 4 5 1 13
24 มูลนิธิศึกษา 1 3 2 6 2 7 1 2 10
25 บ้านหนองเสือ 1 2 1 4 6 2 4 0 12
26 วัดธงชัยธรรมจักร 1 1 7 9 9 6 4 0 19
27 บ้านธรรมรัตน์ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
28 บ้านหนองห้วยฝาด 1 1 0 2 5 6 1 0 12
29 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 0 2 2 5 3 1 10
30 อรุณวิทยา 1 0 2 3 4 1 1 0 6
31 บ้านคอกช้าง 1 0 2 3 3 1 2 1 6
32 บ้านดงไม้งาม 1 0 1 2 2 1 1 0 4
33 บ้านหนองจันทร์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
34 บ้านช้างเผือก 1 0 0 1 2 3 2 0 7
35 บ้านหนองปุหลก 1 0 0 1 2 2 4 1 8
36 บ้านหนองระแวง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
37 บ้านดอนใจดี 1 0 0 1 1 4 3 2 8
38 บ้านเนินดินแดง 1 0 0 1 1 2 2 0 5
39 บ้านห้วยสัก 1 0 0 1 1 1 2 0 4
40 บ้านทองอินทร์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
41 วัดนาผักขวง 1 0 0 1 0 1 0 0 1
42 ธนาคารออมสิน 0 2 1 3 6 0 1 0 7
43 ด่านสิงขร 0 2 1 3 4 1 1 1 6
44 บ้านหนองฆ้อง 0 2 1 3 3 1 0 0 4
45 อนุบาลบางสะพานน้อย 0 2 0 2 1 3 0 0 4
46 อนุบาลบางสะพาน 0 1 3 4 4 2 1 0 7
47 เนินแก้ววิทยาคาร 0 1 3 4 3 1 3 0 7
48 บ้านหนองหิน 0 1 3 4 3 1 1 0 5
49 วัดกำมะเสน 0 1 2 3 3 0 3 2 6
50 พัฒนาประชานุเคราะห์ 0 1 2 3 1 5 5 1 11
51 บ้านหนองมะค่า 0 1 1 2 3 6 2 1 11
52 วัดดอนตะเคียน 0 1 1 2 2 5 0 0 7
53 มัธยมนพคุณ 0 1 1 2 2 3 3 1 8
54 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 0 1 1 2 2 0 2 0 4
55 บ้านสีดางาม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
56 วัดดอนยาง 0 1 0 1 1 6 5 1 12
57 บ้านดอนสง่า 0 1 0 1 1 2 1 3 4
58 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านหินเทิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
60 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 0 1 0 1 0 4 2 1 6
61 วัดหนองหอย 0 0 4 4 4 3 4 0 11
62 บ้านหินกอง 0 0 2 2 3 2 3 0 8
63 บ้านอ่างทอง 0 0 2 2 3 0 1 1 4
64 ประชาพิทักษ์ 0 0 1 1 3 2 1 0 6
65 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 0 0 1 1 2 3 2 1 7
66 สมาคมเลขานุการสตรี 2 0 0 1 1 1 6 4 2 11
67 บ้านทุ่งสีเสียด 0 0 1 1 1 6 1 0 8
68 บ้านชะม่วง 0 0 1 1 1 2 1 1 4
69 อุดมราชภักดี 0 0 1 1 1 2 0 1 3
70 บ้านดอนทราย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
71 วัดนาหูกวาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
72 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 0 0 1 1 0 4 3 2 7
73 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 0 0 1 1 0 2 2 1 4
74 บ้านทรายทอง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
75 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 0 0 0 3 4 3 3 10
76 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0 3 3 1 1 7
77 บ้านบางเบิด 0 0 0 0 2 4 4 3 10
78 บ้านท่าฝาง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
79 บ้านวังยาง 0 0 0 0 2 0 2 1 4
80 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
81 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 0 0 0 0 1 2 1 0 4
82 บ้านฝั่งแดง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
83 วัดนาล้อม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
84 บ้านพุตะแบก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
85 บ้านทุ่งไทร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 อนุบาลดรุณวัฒนา 0 0 0 0 0 3 1 2 4
87 บ้านเหมืองแร่ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
88 อ่างทองพัฒนา 0 0 0 0 0 2 2 0 4
89 สามัคคีร่วมจิต 0 0 0 0 0 2 0 2 2
90 บ้านท่าขาม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
91 บ้านอ่าวน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
92 ประชารังสรรค์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
93 บ้านดอนสำนัก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
94 บ้านยุบพริก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
95 เศรษฐพานิชวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 บ้านปากแพรก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านเขามัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 วังมะเดื่อ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
99 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 0 0 1 2 1
100 บ้านทางหวาย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
101 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
102 ประชาบูรณะวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 ประชาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 วัดทุ่งกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 วัดปากคลองเกลียว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 ศิริวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 บ้านคลองชายธง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 บ้านทุ่งเคล็ด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 บ้านทุ่งเชือก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 บ้านห้วยหนำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 วัดเขาราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 บ้านดอนสำราญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 บ้านอ่าวยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 125 102 85 312 338 246 155 64 739