สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบางสะพานน้อย 20 7 3 2 30
2 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 19 3 1 0 23
3 บ้านทองมงคล 18 3 0 0 21
4 บ้านทุ่งกะโตน 17 2 0 0 19
5 บ้านในล็อค 14 5 0 0 19
6 บางสะพาน 11 6 1 1 18
7 บ้านห้วยน้ำพุ 10 8 2 3 20
8 บ้านไชยราช 10 3 0 0 13
9 วัดธงชัยธรรมจักร 9 6 4 0 19
10 บ้านคลองวาฬ 9 3 4 3 16
11 สมาคมเลขานุการสตรี 1 8 12 7 0 27
12 บ้านไร่บนสามัคคี 8 5 2 0 15
13 หาดสนุกราษฎร์บำรุง 8 0 0 0 8
14 บ้านสวนหลวง 7 5 1 2 13
15 บ้านวังน้ำเขียว 6 5 1 1 12
16 บ้านบางเจริญ 6 3 2 0 11
17 บ้านหนองเสือ 6 2 4 0 12
18 บ้านคลองลอย 6 2 1 0 9
19 บ้านยางเขา 6 1 0 0 7
20 ธนาคารออมสิน 6 0 1 0 7
21 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 5 6 1 1 12
22 บ้านหนองห้วยฝาด 5 6 1 0 12
23 อนุบาลทับสะแก 5 2 2 0 9
24 บ้านมะเดื่อทอง 4 4 5 1 13
25 วัดหนองหอย 4 3 4 0 11
26 บ้านมรสวบ 4 2 5 0 11
27 อนุบาลบางสะพาน 4 2 1 0 7
28 ด่านสิงขร 4 1 1 1 6
29 อรุณวิทยา 4 1 1 0 6
30 บ้านย่านซื่อ 4 0 1 1 5
31 บ้านหนองมะค่า 3 6 2 1 11
32 บ้านทุ่งตาแก้ว 3 4 3 3 10
33 บ้านห้วยทรายขาว 3 3 1 1 7
34 บ้านหินกอง 3 2 3 0 8
35 ประชาพิทักษ์ 3 2 1 0 6
36 เนินแก้ววิทยาคาร 3 1 3 0 7
37 บ้านคอกช้าง 3 1 2 1 6
38 บ้านหนองหิน 3 1 1 0 5
39 บ้านหนองฆ้อง 3 1 0 0 4
40 วัดกำมะเสน 3 0 3 2 6
41 บ้านอ่างทอง 3 0 1 1 4
42 บ้านธรรมรัตน์ 3 0 0 0 3
43 มูลนิธิศึกษา 2 7 1 2 10
44 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 5 3 1 10
45 วัดดอนตะเคียน 2 5 0 0 7
46 บ้านบางเบิด 2 4 4 3 10
47 มัธยมนพคุณ 2 3 3 1 8
48 วัดถ้ำคีรีวงศ์ 2 3 2 1 7
49 บ้านช้างเผือก 2 3 2 0 7
50 บ้านหนองปุหลก 2 2 4 1 8
51 บ้านคั่นกระได 2 2 1 1 5
52 บ้านท่าฝาง 2 2 1 0 5
53 บ้านหนองระแวง 2 2 0 0 4
54 บ้านดงไม้งาม 2 1 1 0 4
55 บ้านวังยาง 2 0 2 1 4
56 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 2 0 2 0 4
57 บ้านหนองจันทร์ 2 0 0 0 2
58 บ้านสีดางาม 2 0 0 0 2
59 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
60 วัดดอนยาง 1 6 5 1 12
61 สมาคมเลขานุการสตรี 2 1 6 4 2 11
62 บ้านทุ่งสีเสียด 1 6 1 0 8
63 พัฒนาประชานุเคราะห์ 1 5 5 1 11
64 บ้านดอนใจดี 1 4 3 2 8
65 อนุบาลบางสะพานน้อย 1 3 0 0 4
66 บ้านเนินดินแดง 1 2 2 0 5
67 บ้านดอนสง่า 1 2 1 3 4
68 บ้านชะม่วง 1 2 1 1 4
69 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 1 2 1 0 4
70 อุดมราชภักดี 1 2 0 1 3
71 บ้านห้วยสัก 1 1 2 0 4
72 บ้านฝั่งแดง 1 1 2 0 4
73 บ้านทองอินทร์ 1 1 0 0 2
74 วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) 1 1 0 0 2
75 บ้านดอนทราย 1 1 0 0 2
76 วัดนาล้อม 1 1 0 0 2
77 บ้านพุตะแบก 1 0 0 1 1
78 บ้านหินเทิน 1 0 0 0 1
79 วัดนาหูกวาง 1 0 0 0 1
80 บ้านทุ่งไทร 1 0 0 0 1
81 บ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 0 4 3 2 7
82 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 0 4 2 1 6
83 อนุบาลดรุณวัฒนา 0 3 1 2 4
84 บ้านเหมืองแร่ 0 3 0 0 3
85 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 0 2 2 1 4
86 อ่างทองพัฒนา 0 2 2 0 4
87 สามัคคีร่วมจิต 0 2 0 2 2
88 บ้านท่าขาม 0 2 0 0 2
89 บ้านอ่าวน้อย 0 2 0 0 2
90 ประชารังสรรค์ 0 1 2 0 3
91 บ้านดอนสำนัก 0 1 1 0 2
92 บ้านยุบพริก 0 1 1 0 2
93 เศรษฐพานิชวิทยา 0 1 1 0 2
94 วัดนาผักขวง 0 1 0 0 1
95 บ้านทรายทอง 0 1 0 0 1
96 บ้านปากแพรก 0 1 0 0 1
97 บ้านเขามัน 0 1 0 0 1
98 วังมะเดื่อ 0 0 3 0 3
99 บ้านทุ่งยาว 0 0 1 2 1
100 บ้านทางหวาย 0 0 1 1 1
101 บ้านห้วยแก้ว 0 0 1 0 1
102 ประชาบูรณะวิทยา 0 0 1 0 1
103 ประชาราษฎร์บำรุง 0 0 1 0 1
104 วัดทุ่งกลาง 0 0 1 0 1
105 วัดปากคลองเกลียว 0 0 1 0 1
106 ศิริวิทยา 0 0 1 0 1
107 บ้านคลองชายธง 0 0 0 1 0
108 บ้านทุ่งเคล็ด 0 0 0 1 0
109 บ้านทุ่งเชือก 0 0 0 1 0
110 บ้านห้วยหนำ 0 0 0 1 0
111 วัดเขาราษฎร์บำรุง 0 0 0 1 0
112 บ้านดอนสำราญ 0 0 0 0 0
113 บ้านอ่าวยาง 0 0 0 0 0
รวม 338 246 155 64 739