การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 79 เงิน ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยน้ำพุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยน้ำพุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เนินแก้ววิทยาคาร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทรายทอง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคอกช้าง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกำมะเสน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองจันทร์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เนินแก้ววิทยาคาร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเสือ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยน้ำพุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดกำมะเสน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 - -
5 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยน้ำพุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางเจริญ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเสือ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 63 ทองแดง 4
5 สมาคมเลขานุการสตรี 2 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 62 ทองแดง 5
6 วัดกำมะเสน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 61 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเสือ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 72 เงิน 4
5 สมาคมเลขานุการสตรี 2 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 35 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังน้ำเขียว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 76 เงิน ชนะเลิศ
2 สมาคมเลขานุการสตรี 2 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยน้ำพุ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านย่านซื่อ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดกำมะเสน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 64 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคั่นกระได สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 86.67 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองจันทร์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81.99 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านย่านซื่อ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านย่านซื่อ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองลอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนตะเคียน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81 ทอง 4
5 บ้านทุ่งตาแก้ว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77 เงิน 6
7 บ้านเขามัน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 76 เงิน 7
8 บ้านห้วยสัก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75 เงิน 8
9 บ้านดอนใจดี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 73 เงิน 9
10 มูลนิธิศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 73 เงิน 9
11 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 72 เงิน 11
12 มัธยมนพคุณ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 68 ทองแดง 12
13 วัดธงชัยธรรมจักร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 68 ทองแดง 12
14 เศรษฐพานิชวิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 68 ทองแดง 12
15 บ้านเนินดินแดง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 66 ทองแดง 15
16 บ้านหนองปุหลก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองลอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดดอนตะเคียน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มูลนิธิศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งตาแก้ว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74 เงิน 4
5 บ้านเนินดินแดง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 72 เงิน 5
6 บ้านดอนใจดี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 70 เงิน 6
7 บ้านทุ่งสีเสียด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 70 เงิน 6
8 บ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 70 เงิน 6
9 บ้านหินกอง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 70 เงิน 6
10 บ้านหนองปุหลก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 67 ทองแดง 10
11 บ้านหนองหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 63 ทองแดง 11
12 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 63 ทองแดง 11
13 บ้านดงไม้งาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 62 ทองแดง 13
14 วัดธงชัยธรรมจักร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองลอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางเขา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุดมราชภักดี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านทุ่งตาแก้ว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78 เงิน 5
6 บ้านยุบพริก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78 เงิน 5
7 ประชาพิทักษ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 76 เงิน 7
8 บ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75 เงิน 8
9 เนินแก้ววิทยาคาร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 68 ทองแดง 9
10 วัดถ้ำคีรีวงศ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 67 ทองแดง 10
11 อนุบาลบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 67 ทองแดง 10
12 บ้านดอนใจดี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 66 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองลอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77 เงิน 4
5 บ้านยางเขา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77 เงิน 4
6 บ้านสวนหลวง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77 เงิน 4
7 วัดถ้ำคีรีวงศ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75 เงิน 7
8 ประชารังสรรค์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 69 ทองแดง 8
9 มัธยมนพคุณ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 69 ทองแดง 8
10 บ้านดอนใจดี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 67 ทองแดง 10
11 บ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 67 ทองแดง 10
12 เนินแก้ววิทยาคาร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 67 ทองแดง 10
13 บ้านท่าฝาง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 13
14 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 13
15 มูลนิธิศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 13
16 สมาคมเลขานุการสตรี 2 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 13
17 อ่างทองพัฒนา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 13
18 วัดกำมะเสน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 58 เข้าร่วม 18
19 สามัคคีร่วมจิต สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 58 เข้าร่วม 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75 เงิน ชนะเลิศ
2 มูลนิธิศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดธงชัยธรรมจักร สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านอ่างทอง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 65 ทองแดง 4
5 พัฒนาประชานุเคราะห์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 63 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน