หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดหนองตาแต้ม  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
3 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)  
4 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น  
5 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ)  

ว่าที่ร้อยเอกชัยวุฒิ เต็มยอด นักวิชาการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทร 081-3289799 E-mail thakaethakae@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]