หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สนามตะกร้อ 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สนามฟุตบอล 7 พ.ย. 2558 09.00-15.00 น.
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น สนามฟุตบอลเล็ก 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น อาคาร ศูนย์ฝึกอาชีพ 7 พ.ย. 2558 09.00-15.00 น.
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อาคาร สพป.ปข.2 ห้อง ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 7 พ.ย. 2558 09.00-15.00 น.
-


ว่าที่ร้อยเอกชัยวุฒิ เต็มยอด นักวิชาการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทร 081-3289799 E-mail thakaethakae@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]