หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ห้องประชุมท้าวโกษา 5 พ.ย. 2558 9.00-12.00 น. ลงทะเบียน 08.30-09.00 น.
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ห้องประชุมท้าวโกษา 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น. ลงทะเบียน 08.30-09.00 น.
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น ห้อง ห้องสมุด 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.และ13.30-18.00 น. ลงทะเบียน 08.30-09.00 น. (ป.1-3 ทีมที่ 1-28 ) ลงทะเบียน 13.00-13.30 (ป.1-3 ทีมที่ 29-56)
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อาคาร สพป.ปข.2 ห้อง ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.และ13.30-18.00 น.
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อาคาร สพป.ปข.2 ห้อง ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-


ว่าที่ร้อยเอกชัยวุฒิ เต็มยอด นักวิชาการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทร 081-3289799 E-mail thakaethakae@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]