หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 24 16 72.73% 4 18.18% 2 9.09% 0 0% 22
2 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 24 15 62.5% 5 20.83% 2 8.33% 2 8.33% 24
3 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 20 14 73.68% 2 10.53% 2 10.53% 1 5.26% 19
4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 27 13 52% 5 20% 6 24% 1 4% 25
5 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 35 12 37.5% 13 40.63% 5 15.63% 2 6.25% 32
6 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 21 12 57.14% 4 19.05% 5 23.81% 0 0% 21
7 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 23 11 47.83% 7 30.43% 4 17.39% 1 4.35% 23
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 28 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
9 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 26 9 37.5% 11 45.83% 3 12.5% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนบ้านทับใต้ 21 9 47.37% 5 26.32% 5 26.32% 0 0% 19
11 โรงเรียนวัดนาห้วย 15 9 60% 1 6.67% 2 13.33% 3 20% 15
12 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 25 8 47.06% 7 41.18% 2 11.76% 0 0% 17
13 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 17 8 50% 6 37.5% 2 12.5% 0 0% 16
14 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 18 7 38.89% 8 44.44% 2 11.11% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนบ้านพุน้อย 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
16 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
17 โรงเรียนอานันท์ 16 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
18 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 12 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
19 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 17 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
21 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 24 6 30% 5 25% 8 40% 1 5% 20
22 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 19 6 33.33% 3 16.67% 8 44.44% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนบ้านหาดขาม 17 6 40% 3 20% 4 26.67% 2 13.33% 15
24 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 18 6 40% 2 13.33% 6 40% 1 6.67% 15
25 โรงเรียนบ้านเขาแดง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
27 โรงเรียนบ้านหนองหอย 22 5 33.33% 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
28 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 24 5 29.41% 6 35.29% 6 35.29% 0 0% 17
29 โรงเรียนวัดดอนยายหนู 18 5 29.41% 4 23.53% 4 23.53% 4 23.53% 17
30 โรงเรียนบ้านสำโหรง 14 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนบ้านหนองเกด 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
32 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 23 4 21.05% 11 57.89% 4 21.05% 0 0% 19
34 โรงเรียนบ้านยางชุม 18 4 22.22% 4 22.22% 10 55.56% 0 0% 18
35 โรงเรียนบ้านไร่บน 12 4 33.33% 4 33.33% 4 33.33% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
37 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 12 4 36.36% 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 11
38 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
39 โรงเรียนดรุณศึกษา 18 3 27.27% 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 11
40 โรงเรียนบ้านปรือน้อย 12 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 12 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 11 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
43 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 16 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านหนองไทร 8 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
46 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก 13 3 25% 1 8.33% 8 66.67% 0 0% 12
47 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนวังไกลกังวล 9 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
52 โรงเรียนวันทามารีอา 17 2 11.76% 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 17
53 โรงเรียนบ้านรวมไทย 13 2 18.18% 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 11
54 โรงเรียนบ้านหนองกา 10 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 11 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
56 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 14 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 10 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
58 โรงเรียนละเมาะ 17 2 13.33% 2 13.33% 11 73.33% 0 0% 15
59 โรงเรียนบ้านวังก์พง 10 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
60 โรงเรียนบ้านบน 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านหนองคาง 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
63 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย 10 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
64 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
65 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
66 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนวิเศษวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 16 1 7.69% 4 30.77% 8 61.54% 0 0% 13
69 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 12 1 8.33% 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 12
70 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 14 1 10% 3 30% 5 50% 1 10% 10
71 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านหนองจิก 12 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนวัดกุยบุรี 9 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
75 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านหนองหมู 9 1 11.11% 1 11.11% 7 77.78% 0 0% 9
78 โรงเรียนบ้านวังยาว 14 1 11.11% 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 9
79 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 8 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนบ้านวังวน 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
81 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ 6 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
82 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 32 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
83 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนรักษ์วิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 7 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
86 โรงเรียนบ้านหนองคร้า 12 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
88 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 5 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
91 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 5 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
92 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
93 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 0 0% 3 30% 5 50% 2 20% 10
95 โรงเรียนบ้านใหม่ 9 0 0% 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 9
96 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 13 0 0% 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 8
97 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 13 0 0% 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 8
98 โรงเรียนบ้านวังข่อย 6 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 15 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
101 โรงเรียนวไลย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนอนุบาลปรารถนา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
103 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
106 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนอุดมศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านบางปู 6 0 0% 0 0% 6 100% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
114 โรงเรียนกำเนิดวิทยา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
115 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนสายวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
117 โรงเรียนเกี้ยวกวง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
119 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ว่าที่ร้อยเอกชัยวุฒิ เต็มยอด นักวิชาการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทร 081-3289799 E-mail thakaethakae@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]