หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 6 12 11
2 009 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 0 0 0
3 021 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 3 6 3
4 026 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 12 18 13
5 027 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 32 62 50
6 028 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 11 19 15
7 029 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 12 30 20
8 030 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 26 41 32
9 031 โรงเรียนบ้านทับใต้ 21 44 34
10 032 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 18 52 28
11 033 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2 4 3
12 037 โรงเรียนบ้านบน 6 14 10
13 038 โรงเรียนบ้านบางปู 6 8 8
14 039 โรงเรียนบ้านปรือน้อย 12 27 12
15 040 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 21 72 38
16 041 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 2 3 2
17 042 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 3 10 7
18 044 โรงเรียนบ้านพุน้อย 16 36 27
19 045 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 7 10 7
20 046 โรงเรียนบ้านยางชุม 18 32 26
21 047 โรงเรียนบ้านรวมไทย 13 16 14
22 050 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 6 11 7
23 051 โรงเรียนบ้านวังก์พง 10 11 8
24 052 โรงเรียนบ้านวังข่อย 6 9 6
25 054 โรงเรียนบ้านวังยาว 14 26 21
26 055 โรงเรียนบ้านวังวน 4 17 10
27 053 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 10 17 10
28 056 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 12 14 11
29 057 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 8 17 13
30 058 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 16 25 19
31 059 โรงเรียนบ้านสำโหรง 14 33 22
32 060 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 7 12 10
33 061 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 5 8 6
34 062 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 15 29 24
35 063 โรงเรียนบ้านหนองกา 10 12 8
36 065 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 15 8
37 066 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 1 0 0
38 067 โรงเรียนบ้านหนองคร้า 12 17 15
39 068 โรงเรียนบ้านหนองคาง 6 12 12
40 069 โรงเรียนบ้านหนองจิก 12 28 22
41 070 โรงเรียนบ้านหนองซอ 2 4 2
42 071 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 24 53 36
43 074 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 12 32 21
44 075 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 1 1 1
45 078 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 4 8 6
46 079 โรงเรียนบ้านหนองบัว 10 14 9
47 082 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 24 43 37
48 083 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 17 30 23
49 084 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 24 50 38
50 085 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 6 11 6
51 086 โรงเรียนบ้านหนองหมู 9 18 15
52 087 โรงเรียนบ้านหนองหอย 22 42 32
53 064 โรงเรียนบ้านหนองเกด 9 19 16
54 076 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 12 27 17
55 080 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 14 23 19
56 088 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 3 6 3
57 077 โรงเรียนบ้านหนองไทร 8 18 12
58 081 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 9 15 15
59 093 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 8 11 11
60 094 โรงเรียนบ้านหาดขาม 17 34 24
61 091 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 11 24 18
62 092 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 25 48 33
63 089 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 27 75 46
64 090 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 7 15 9
65 022 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 13 27 21
66 023 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 3 9 6
67 024 โรงเรียนบ้านเขาแดง 9 22 15
68 025 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 8 10 8
69 034 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 20 71 34
70 036 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 19 34 22
71 035 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 3 6 4
72 043 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 10 22 12
73 095 โรงเรียนบ้านใหม่ 9 16 13
74 049 โรงเรียนบ้านไร่บน 12 18 11
75 048 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 1 0 0
76 103 โรงเรียนละเมาะ 17 31 26
77 107 โรงเรียนวัดกุยบุรี 9 14 12
78 109 โรงเรียนวัดดอนยายหนู 18 41 27
79 110 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 16 32 24
80 111 โรงเรียนวัดนาห้วย 15 33 25
81 108 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 3 7 6
82 105 โรงเรียนวไลย 2 0 0
83 117 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 0 0 0
84 120 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 35 66 41
85 123 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 4 8 6
86 125 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 23 46 34
87 126 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 2 0 0
88 127 โรงเรียนอานันท์ 16 30 26
89 102 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 24 37 29
90 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 2 0 0
91 003 โรงเรียนกำเนิดวิทยา 2 0 0
92 001 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 9 14 12
93 006 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 23 30 28
94 008 โรงเรียนดรุณศึกษา 18 43 18
95 096 โรงเรียนพณิชยการหัวหิน 0 0 0
96 097 โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล(วัดวังยาว) 0 0 0
97 098 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 0 0 0
98 099 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 17 34 24
99 101 โรงเรียนรักษ์วิทยา 2 0 0
100 104 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา 2 0 0
101 106 โรงเรียนวังไกลกังวล 9 16 13
102 112 โรงเรียนวันทามารีอา 17 34 17
103 113 โรงเรียนวิเศษวิทยา 2 3 2
104 114 โรงเรียนวิเศษศึกษา 0 0 0
105 115 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 7 13 9
106 116 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 13 24 18
107 118 โรงเรียนสายวิทยา 1 0 0
108 119 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 0 0 0
109 121 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา 2 0 0
110 124 โรงเรียนอนุบาลปรารถนา 2 0 0
111 128 โรงเรียนอุดมศึกษา 1 0 0
112 004 โรงเรียนเกี้ยวกวง 1 0 0
113 007 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 0 0 0
114 100 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 14 22 14
115 073 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง 1 0 0
116 072 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 18 36 22
117 122 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี 2 6 4
118 010 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 6 13 12
119 014 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 7 33 15
120 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 2 0 0
121 017 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง 1 0 0
122 018 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 28 61 37
123 012 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย 10 19 10
124 013 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 6 17 9
125 011 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 5 10 6
126 129 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ 6 13 11
127 019 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 2 0 0
128 020 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก 13 22 16
รวม 1264 2493 1740
4233

ว่าที่ร้อยเอกชัยวุฒิ เต็มยอด นักวิชาการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทร 081-3289799 E-mail thakaethakae@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]