สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โรตารี่กรุงเทพ 16 4 2 0 22
2 บ้านหนองตะเภา 15 5 2 2 22
3 บ้านเนินกรวด 14 2 2 1 18
4 บ้านห้วยไคร้ 13 5 6 1 24
5 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 12 13 5 2 30
6 บ้านปากน้ำปราณ 12 4 5 0 21
7 อนุบาลสามร้อยยอด 11 7 4 1 22
8 เทศบาลบ้านหัวหิน 10 3 1 0 14
9 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 9 11 3 1 23
10 บ้านทับใต้ 9 5 5 0 19
11 วัดนาห้วย 9 1 2 3 12
12 บ้านห้วยมงคล 8 7 2 0 17
13 บ้านหนองพลับ 8 6 2 0 16
14 บ้านทุ่งยาว 7 8 2 1 17
15 บ้านพุน้อย 7 5 2 2 14
16 บ้านหนองตาเย็น 7 5 0 0 12
17 อานันท์ 7 3 2 0 12
18 บ้านศาลาลัย 7 3 0 0 10
19 มัธยมสาธุการวิทยา 7 2 1 1 10
20 ก็พัฒนศึกษา 7 2 0 0 9
21 บ้านหนองยิงหมี 6 5 8 1 19
22 บ้านเนินพยอม 6 3 8 1 17
23 บ้านหาดขาม 6 3 4 2 13
24 บ้านหนองตาแต้ม 6 2 6 1 14
25 บ้านเขาแดง 6 2 1 0 9
26 บ้านหนองไผ่ 6 1 2 0 9
27 บ้านหนองหอย 5 7 2 1 14
28 บ้านหนองพรานพุก 5 6 6 0 17
29 วัดดอนยายหนู 5 4 4 4 13
30 บ้านสำโหรง 5 3 2 1 10
31 บ้านหนองเกด 5 2 2 0 9
32 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 5 1 0 0 6
33 ชินนุกูลวิทยา 4 11 4 0 19
34 บ้านยางชุม 4 4 10 0 18
35 บ้านไร่บน 4 4 4 0 12
36 บ้านโป่งกะสัง 4 4 1 1 9
37 บ้านหนองเตาปูน 4 1 4 2 9
38 สมถวิล หัวหิน 4 1 1 0 6
39 ดรุณศึกษา 3 6 2 0 11
40 บ้านปรือน้อย 3 4 4 1 11
41 บ้านดอนมะขาม 3 4 3 1 10
42 บ้านห้วยพลับ 3 4 0 2 7
43 วัดทุ่งน้อย 3 3 2 0 8
44 บ้านหัวตาลแถว 3 2 3 0 8
45 บ้านหนองไทร 3 2 0 0 5
46 เทศบาลวัดหนองแก 3 1 8 0 12
47 เทศบาลบ้านตะเกียบ 3 1 0 0 4
48 วังไกลกังวล 3 0 4 0 7
49 บ้านเกาะไผ่ 3 0 0 0 3
50 บ้านลาดวิถี 3 0 0 0 3
51 บ้านป่าถล่ม 3 0 0 0 3
52 วันทามารีอา 2 9 3 3 14
53 บ้านรวมไทย 2 6 3 0 11
54 บ้านหนองกา 2 4 0 0 6
55 บ้านดอนบ่อกุ่ม 2 3 4 1 9
56 บ้านหนองเป่าปี่ 2 3 4 0 9
57 บ้านวังโบสถ์ 2 3 3 1 8
58 ละเมาะ 2 2 11 0 15
59 บ้านวังก์พง 2 2 3 1 7
60 บ้านหนองคาง 2 1 3 0 6
61 บ้านบน 2 1 3 0 6
62 บ้านพุใหญ่ 2 1 2 2 5
63 เทศบาลบ้านเขาน้อย 2 1 1 2 4
64 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 2 1 1 0 4
65 บ้านหนองน้ำกลัด 2 1 1 0 4
66 วิเศษวิทยา 2 0 0 0 2
67 กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 2 0 0 0 2
68 บ้านสามร้อยยอด 1 4 8 0 13
69 บ้านคอกช้างพัฒนา 1 4 2 5 7
70 แย้มสอาดหัวหิน 1 3 5 1 9
71 บ้านสิบสองหุ้น 1 3 2 0 6
72 บ้านหนองจิก 1 2 5 0 8
73 บ้านเขาโป่ง 1 2 3 1 6
74 วัดกุยบุรี 1 2 3 0 6
75 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 1 2 2 1 5
76 ชลประทานปราณบุรี 1 2 2 0 5
77 บ้านหนองหมู 1 1 7 0 9
78 บ้านวังยาว 1 1 5 2 7
79 บ้านสามกระทาย 1 1 3 1 5
80 บ้านวังวน 1 1 2 0 4
81 เทศบาลบ้านไร่ใหม่ 1 1 1 1 3
82 บ้านดอนกลาง 1 1 1 0 3
83 วัดเกษตรกันทราราม 1 1 0 1 2
84 รักษ์วิทยา 1 1 0 0 2
85 บ้านห้วยไทรงาม 1 0 2 2 3
86 บ้านปากเหมือง 1 0 1 0 2
87 บ้านหนองคร้า 1 0 1 0 2
88 อนุบาลเทศบาลปราณบุรี 1 0 1 0 2
89 เทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 1 0 1 0 2
90 เทศบาลบ้านเขาเต่า 1 0 0 3 1
91 บ้านหนองขาม 1 0 0 1 1
92 วราวัฒน์วิทยา 1 0 0 1 1
93 บ้านหนองกระทิง 1 0 0 1 1
94 บ้านหนองบัว 0 3 5 2 8
95 บ้านใหม่ 0 3 4 2 7
96 บ้านเกาะนาน้อย 0 3 4 1 7
97 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 0 2 5 1 7
98 บ้านวังข่อย 0 2 2 1 4
99 บ้านหนองกระทุ่ม 0 2 1 0 3
100 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 1 2 2 3
101 วไลย 0 1 1 0 2
102 อนุบาลปรารถนา 0 1 1 0 2
103 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 0 1 1 0 2
104 บ้านนาวัลเปรียง 0 1 0 1 1
105 อนุบาลดรุณศึกษา 0 1 0 1 1
106 บ้านหนองข้าวเหนียว 0 1 0 0 1
107 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 0 1 0 0 1
108 อุดมศึกษา 0 1 0 0 1
109 เทศบาลบ้านสมอโพรง 0 1 0 0 1
110 บ้านบางปู 0 0 6 0 6
111 บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 0 0 2 1 2
112 อนุบาลหัวหิน 0 0 2 0 2
113 บ้านหนองเหียง 0 0 1 2 1
114 กำเนิดวิทยา 0 0 1 1 1
115 บ้านหนองตาเสือ 0 0 1 0 1
116 สายวิทยา 0 0 1 0 1
117 เกี้ยวกวง 0 0 1 0 1
118 นเรศวรห้วยผึ้ง 0 0 0 3 0
119 บ้านหนองตาเมือง 0 0 0 0 0
รวม 382 287 283 82 1,034