สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โรตารี่กรุงเทพ 16 4 2 0 22
2 บ้านหนองตะเภา 15 5 2 2 22
3 บ้านเนินกรวด 14 2 2 1 18
4 บ้านห้วยไคร้ 13 5 6 1 24
5 บ้านปากน้ำปราณ 12 3 4 0 19
6 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 11 11 5 2 27
7 เทศบาลบ้านหัวหิน 10 3 1 0 14
8 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 9 11 3 1 23
9 อนุบาลสามร้อยยอด 9 7 3 1 19
10 บ้านทับใต้ 9 5 5 0 19
11 บ้านห้วยมงคล 8 7 2 0 17
12 บ้านหนองพลับ 8 6 2 0 16
13 วัดนาห้วย 8 1 2 3 11
14 บ้านหนองตาเย็น 7 5 0 0 12
15 อานันท์ 7 3 2 0 12
16 บ้านศาลาลัย 7 3 0 0 10
17 มัธยมสาธุการวิทยา 7 2 1 1 10
18 ก็พัฒนศึกษา 7 2 0 0 9
19 บ้านหนองยิงหมี 6 5 8 1 19
20 บ้านหาดขาม 6 3 4 2 13
21 บ้านหนองตาแต้ม 6 2 6 1 14
22 บ้านเขาแดง 6 2 1 0 9
23 บ้านหนองไผ่ 6 1 2 0 9
24 บ้านทุ่งยาว 5 8 2 1 15
25 บ้านหนองหอย 5 7 2 1 14
26 บ้านหนองพรานพุก 5 6 6 0 17
27 วัดดอนยายหนู 5 4 4 4 13
28 บ้านพุน้อย 5 4 2 2 11
29 บ้านเนินพยอม 5 3 8 1 16
30 บ้านสำโหรง 5 3 2 1 10
31 บ้านหนองเกด 5 2 2 0 9
32 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 5 1 0 0 6
33 ชินนุกูลวิทยา 4 11 4 0 19
34 บ้านยางชุม 4 4 10 0 18
35 บ้านโป่งกะสัง 4 4 1 1 9
36 บ้านไร่บน 4 3 4 0 11
37 บ้านหนองเตาปูน 4 1 4 2 9
38 สมถวิล หัวหิน 4 1 1 0 6
39 ดรุณศึกษา 3 6 2 0 11
40 บ้านปรือน้อย 3 4 4 1 11
41 บ้านห้วยพลับ 3 4 0 2 7
42 วัดทุ่งน้อย 3 3 2 0 8
43 บ้านหัวตาลแถว 3 2 2 0 7
44 เทศบาลวัดหนองแก 3 1 8 0 12
45 เทศบาลบ้านตะเกียบ 3 1 0 0 4
46 บ้านหนองไทร 3 1 0 0 4
47 วังไกลกังวล 3 0 4 0 7
48 บ้านลาดวิถี 3 0 0 0 3
49 บ้านป่าถล่ม 3 0 0 0 3
50 วันทามารีอา 2 9 3 3 14
51 บ้านรวมไทย 2 6 3 0 11
52 บ้านหนองกา 2 4 0 0 6
53 บ้านดอนบ่อกุ่ม 2 3 4 1 9
54 บ้านหนองเป่าปี่ 2 3 4 0 9
55 บ้านวังโบสถ์ 2 3 3 1 8
56 ละเมาะ 2 2 11 0 15
57 บ้านวังก์พง 2 2 3 1 7
58 บ้านหนองคาง 2 1 3 0 6
59 บ้านบน 2 1 3 0 6
60 บ้านพุใหญ่ 2 1 2 2 5
61 เทศบาลบ้านเขาน้อย 2 1 1 2 4
62 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 2 1 1 0 4
63 บ้านหนองน้ำกลัด 2 1 1 0 4
64 บ้านเกาะไผ่ 2 0 0 0 2
65 วิเศษวิทยา 2 0 0 0 2
66 กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 2 0 0 0 2
67 บ้านสามร้อยยอด 1 4 8 0 13
68 บ้านคอกช้างพัฒนา 1 4 2 5 7
69 บ้านดอนมะขาม 1 4 2 1 7
70 แย้มสอาดหัวหิน 1 3 5 1 9
71 บ้านสิบสองหุ้น 1 3 2 0 6
72 บ้านหนองจิก 1 2 5 0 8
73 บ้านเขาโป่ง 1 2 3 1 6
74 วัดกุยบุรี 1 2 3 0 6
75 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 1 2 2 1 5
76 ชลประทานปราณบุรี 1 2 2 0 5
77 บ้านหนองหมู 1 1 7 0 9
78 บ้านวังยาว 1 1 5 2 7
79 บ้านสามกระทาย 1 1 3 1 5
80 บ้านวังวน 1 1 2 0 4
81 เทศบาลบ้านไร่ใหม่ 1 1 1 1 3
82 บ้านดอนกลาง 1 1 1 0 3
83 วัดเกษตรกันทราราม 1 1 0 1 2
84 รักษ์วิทยา 1 1 0 0 2
85 บ้านห้วยไทรงาม 1 0 2 2 3
86 บ้านปากเหมือง 1 0 1 0 2
87 บ้านหนองคร้า 1 0 1 0 2
88 อนุบาลเทศบาลปราณบุรี 1 0 1 0 2
89 เทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 1 0 1 0 2
90 เทศบาลบ้านเขาเต่า 1 0 0 3 1
91 บ้านหนองขาม 1 0 0 1 1
92 วราวัฒน์วิทยา 1 0 0 1 1
93 บ้านหนองกระทิง 1 0 0 1 1
94 บ้านหนองบัว 0 3 5 2 8
95 บ้านใหม่ 0 3 4 2 7
96 บ้านเกาะนาน้อย 0 3 4 1 7
97 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 0 2 5 1 7
98 บ้านวังข่อย 0 2 2 1 4
99 บ้านหนองกระทุ่ม 0 2 1 0 3
100 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 1 2 2 3
101 วไลย 0 1 1 0 2
102 อนุบาลปรารถนา 0 1 1 0 2
103 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 0 1 1 0 2
104 อนุบาลดรุณศึกษา 0 1 0 1 1
105 บ้านหนองข้าวเหนียว 0 1 0 0 1
106 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 0 1 0 0 1
107 อุดมศึกษา 0 1 0 0 1
108 เทศบาลบ้านสมอโพรง 0 1 0 0 1
109 บ้านบางปู 0 0 6 0 6
110 บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 0 0 2 1 2
111 อนุบาลหัวหิน 0 0 2 0 2
112 บ้านหนองเหียง 0 0 1 2 1
113 กำเนิดวิทยา 0 0 1 1 1
114 บ้านหนองตาเสือ 0 0 1 0 1
115 สายวิทยา 0 0 1 0 1
116 เกี้ยวกวง 0 0 1 0 1
117 นเรศวรห้วยผึ้ง 0 0 0 3 0
118 บ้านนาวัลเปรียง 0 0 0 1 0
119 บ้านหนองตาเมือง 0 0 0 0 0
รวม 370 280 279 82 1,011