สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินกรวด 12 0 1 13 14 2 2 1 18
2 บ้านหนองตะเภา 7 5 0 12 15 5 2 2 22
3 เทศบาลบ้านหัวหิน 6 4 0 10 10 3 1 0 14
4 โรตารี่กรุงเทพ 5 7 1 13 16 4 2 0 22
5 บ้านศาลาลัย 5 0 2 7 7 3 0 0 10
6 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 4 5 1 10 9 11 3 1 23
7 บ้านห้วยไคร้ 4 4 4 12 13 5 6 1 24
8 บ้านปากน้ำปราณ 4 3 1 8 12 4 5 0 21
9 วัดนาห้วย 4 1 3 8 9 1 2 3 12
10 บ้านทับใต้ 4 0 0 4 9 5 5 0 19
11 อนุบาลสามร้อยยอด 3 6 1 10 11 7 4 1 22
12 บ้านหนองหอย 3 2 2 7 5 7 2 1 14
13 บ้านทุ่งยาว 3 1 4 8 7 8 2 1 17
14 ก็พัฒนศึกษา 3 0 0 3 7 2 0 0 9
15 บ้านเกาะไผ่ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
16 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 2 4 6 12 12 13 5 2 30
17 บ้านหนองยิงหมี 2 2 3 7 6 5 8 1 19
18 บ้านพุน้อย 2 2 2 6 7 5 2 2 14
19 บ้านเนินพยอม 2 2 1 5 6 3 8 1 17
20 บ้านหนองตาแต้ม 2 1 4 7 6 2 6 1 14
21 บ้านหนองตาเย็น 2 1 2 5 7 5 0 0 12
22 บ้านหนองเกด 2 0 0 2 5 2 2 0 9
23 บ้านห้วยพลับ 2 0 0 2 3 4 0 2 7
24 บ้านหนองคาง 2 0 0 2 2 1 3 0 6
25 บ้านห้วยมงคล 1 6 1 8 8 7 2 0 17
26 บ้านหนองพลับ 1 2 2 5 8 6 2 0 16
27 บ้านหนองพรานพุก 1 2 1 4 5 6 6 0 17
28 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 1 2 0 3 5 1 0 0 6
29 บ้านไร่บน 1 2 0 3 4 4 4 0 12
30 บ้านหนองไผ่ 1 1 2 4 6 1 2 0 9
31 บ้านหนองเตาปูน 1 1 0 2 4 1 4 2 9
32 เทศบาลบ้านตะเกียบ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
33 วังไกลกังวล 1 1 0 2 3 0 4 0 7
34 บ้านลาดวิถี 1 1 0 2 3 0 0 0 3
35 บ้านเขาแดง 1 0 1 2 6 2 1 0 9
36 บ้านดอนมะขาม 1 0 1 2 3 4 3 1 10
37 บ้านปรือน้อย 1 0 0 1 3 4 4 1 11
38 วัดทุ่งน้อย 1 0 0 1 3 3 2 0 8
39 บ้านป่าถล่ม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
40 ละเมาะ 1 0 0 1 2 2 11 0 15
41 บ้านบน 1 0 0 1 2 1 3 0 6
42 วิเศษวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
43 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 1 0 0 1 1 2 2 1 5
44 บ้านห้วยไทรงาม 1 0 0 1 1 0 2 2 3
45 บ้านปากเหมือง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
46 เทศบาลบ้านเขาเต่า 1 0 0 1 1 0 0 3 1
47 วัดดอนยายหนู 0 4 1 5 5 4 4 4 13
48 อานันท์ 0 2 2 4 7 3 2 0 12
49 บ้านหาดขาม 0 2 2 4 6 3 4 2 13
50 มัธยมสาธุการวิทยา 0 2 1 3 7 2 1 1 10
51 บ้านหนองไทร 0 2 1 3 3 2 0 0 5
52 เทศบาลวัดหนองแก 0 1 2 3 3 1 8 0 12
53 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 0 1 1 2 2 1 1 0 4
54 ชินนุกูลวิทยา 0 1 0 1 4 11 4 0 19
55 ดรุณศึกษา 0 1 0 1 3 6 2 0 11
56 บ้านหนองน้ำกลัด 0 1 0 1 2 1 1 0 4
57 แย้มสอาดหัวหิน 0 1 0 1 1 3 5 1 9
58 บ้านเขาโป่ง 0 1 0 1 1 2 3 1 6
59 บ้านหนองขาม 0 1 0 1 1 0 0 1 1
60 วราวัฒน์วิทยา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
61 บ้านรวมไทย 0 0 2 2 2 6 3 0 11
62 บ้านวังโบสถ์ 0 0 2 2 2 3 3 1 8
63 บ้านสำโหรง 0 0 1 1 5 3 2 1 10
64 บ้านยางชุม 0 0 1 1 4 4 10 0 18
65 วันทามารีอา 0 0 1 1 2 9 3 3 14
66 บ้านดอนบ่อกุ่ม 0 0 1 1 2 3 4 1 9
67 บ้านวังก์พง 0 0 1 1 2 2 3 1 7
68 บ้านพุใหญ่ 0 0 1 1 2 1 2 2 5
69 กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
70 บ้านคอกช้างพัฒนา 0 0 1 1 1 4 2 5 7
71 บ้านวังวน 0 0 1 1 1 1 2 0 4
72 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 1 1 0 1 2 2 3
73 บ้านโป่งกะสัง 0 0 0 0 4 4 1 1 9
74 สมถวิล หัวหิน 0 0 0 0 4 1 1 0 6
75 บ้านหัวตาลแถว 0 0 0 0 3 2 3 0 8
76 บ้านหนองกา 0 0 0 0 2 4 0 0 6
77 บ้านหนองเป่าปี่ 0 0 0 0 2 3 4 0 9
78 เทศบาลบ้านเขาน้อย 0 0 0 0 2 1 1 2 4
79 บ้านสามร้อยยอด 0 0 0 0 1 4 8 0 13
80 บ้านสิบสองหุ้น 0 0 0 0 1 3 2 0 6
81 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 2 5 0 8
82 วัดกุยบุรี 0 0 0 0 1 2 3 0 6
83 ชลประทานปราณบุรี 0 0 0 0 1 2 2 0 5
84 บ้านหนองหมู 0 0 0 0 1 1 7 0 9
85 บ้านวังยาว 0 0 0 0 1 1 5 2 7
86 บ้านสามกระทาย 0 0 0 0 1 1 3 1 5
87 เทศบาลบ้านไร่ใหม่ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
88 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
89 วัดเกษตรกันทราราม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
90 รักษ์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
91 บ้านหนองคร้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
92 อนุบาลเทศบาลปราณบุรี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
93 เทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
94 บ้านหนองกระทิง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
95 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 3 5 2 8
96 บ้านใหม่ 0 0 0 0 0 3 4 2 7
97 บ้านเกาะนาน้อย 0 0 0 0 0 3 4 1 7
98 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 0 0 0 0 0 2 5 1 7
99 บ้านวังข่อย 0 0 0 0 0 2 2 1 4
100 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
101 วไลย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
102 อนุบาลปรารถนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
103 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
104 บ้านนาวัลเปรียง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
105 อนุบาลดรุณศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
106 บ้านหนองข้าวเหนียว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 อุดมศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 เทศบาลบ้านสมอโพรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านบางปู 0 0 0 0 0 0 6 0 6
111 บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 0 0 0 0 0 0 2 1 2
112 อนุบาลหัวหิน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
113 บ้านหนองเหียง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
114 กำเนิดวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
115 บ้านหนองตาเสือ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 สายวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 เกี้ยวกวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 นเรศวรห้วยผึ้ง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
119 บ้านหนองตาเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 110 90 70 270 382 287 283 82 952