หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 29 21 75% 2 7.14% 5 17.86% 0 0% 28
2 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 19 15 78.95% 2 10.53% 2 10.53% 0 0% 19
3 โรงเรียนบ้านประพาส 23 13 56.52% 7 30.43% 3 13.04% 0 0% 23
4 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 19 13 68.42% 5 26.32% 0 0% 1 5.26% 19
5 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 19 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
6 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
8 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
9 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
10 โรงเรียนวัดไผ่งาม 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
11 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
13 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
15 โรงเรียนบ้านหอย 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
16 โรงเรียนบ้านเนินหอม 12 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
17 โรงเรียนบ้านท่าตูม 12 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
18 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
20 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
21 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
22 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
23 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
24 โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
25 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
26 โรงเรียนบ้านดงบัง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
27 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
28 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
29 โรงเรียนบ้านหนองชะอม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
30 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 11 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 10 3 30% 3 30% 4 40% 0 0% 10
32 โรงเรียนวัดบ้านโนน 9 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
33 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
34 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
35 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
36 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
37 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
38 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 10 2 20% 3 30% 5 50% 0 0% 10
40 โรงเรียนวัดบางเตย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
41 โรงเรียนวัดบางกระเบา 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
42 โรงเรียนวัดอินทาราม 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
43 โรงเรียนวัดทุ่งสบก 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
44 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
45 โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
48 โรงเรียนบ้านบางปลาร้า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
49 โรงเรียนวัดบ้านพระ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
50 โรงเรียนวัดบุยายใบ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
52 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนวัดศรีมงคล 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
54 โรงเรียนวัดหาดสะแก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านบางขาม 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
58 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
59 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
60 โรงเรียนวัดเนินผาสุก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
61 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนวัดบางคาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนวัดหัวกรด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
78 โรงเรียนวัดไชยมงคล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนเทวรักษ์ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนหัวซาวิทยา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 6 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
85 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านคลองบางไซ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนนิคมพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
92 โรงเรียนวัดบุฝ้าย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดหนองโพรง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
94 โรงเรียนหทัยชาติ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
95 โรงเรียนวัดลำดวน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 037-211-066
ผู้ประสานงาน : นางสาวนิศากร แก้วกำเหนิด (นุ้ย) นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ โทร. 081-151-8506
ผู้ประสานงาน : นางสุนันทา แก้วคำ (ปุ๊ย) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ โทร. 081-663-8686
ผูู้ดูแลระบบ : นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 081-559-5250
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]