หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 11 22 11
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 9 20 16
3 006 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 10 17 12
4 007 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 3 5 3
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 7 16 9
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 14 41 21
7 020 โรงเรียนนิคมพัฒนา 1 2 1
8 021 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา 1 3 1
9 024 โรงเรียนบ้านคลองบางไซ 1 2 1
10 025 โรงเรียนบ้านคลองสอง(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
11 023 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 0 0 0
12 029 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 6 12 10
13 030 โรงเรียนบ้านดงบัง 5 8 7
14 031 โรงเรียนบ้านด่าน 0 0 0
15 032 โรงเรียนบ้านท่าตูม 12 30 20
16 034 โรงเรียนบ้านบางขาม 4 7 6
17 035 โรงเรียนบ้านบางปลาร้า 3 6 5
18 036 โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 4 5 4
19 038 โรงเรียนบ้านประพาส 23 52 25
20 037 โรงเรียนบ้านประเถท (โพธิพิทยาราม) 0 0 0
21 039 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 10 29 14
22 040 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 6 11 7
23 044 โรงเรียนบ้านมาบเหียง 0 0 0
24 045 โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 2 5 2
25 046 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 10 3
26 047 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 19 41 30
27 048 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 5 13 9
28 049 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 2 4 2
29 050 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 4 7 5
30 051 โรงเรียนบ้านหนองชะอม 5 5 6
31 053 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 0 0 0
32 054 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 3 1
33 052 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 1 2 1
34 056 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 10 31 14
35 057 โรงเรียนบ้านหอย 10 19 13
36 055 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 1 2 1
37 022 โรงเรียนบ้านเขานันทา 0 0 0
38 033 โรงเรียนบ้านเนินหอม 12 26 12
39 059 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 11 19 11
40 058 โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 5 10 6
41 026 โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 7 15 10
42 027 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 9 21 16
43 028 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 11 5
44 041 โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 1 1 1
45 042 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 9 19 14
46 043 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 7 16 13
47 060 โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 2 4 2
48 068 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 2 9 5
49 067 โรงเรียนวัดกระแจะ (ธวัชชัยนุสรณ์) 0 0 0
50 071 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 7 12 7
51 072 โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 0 0 0
52 073 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 1 2 1
53 077 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 5 7 5
54 076 โรงเรียนวัดดงไชยมัน 0 0 0
55 079 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 2 4 3
56 078 โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 0 0 0
57 081 โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 3 4 3
58 082 โรงเรียนวัดทุ่งสบก 5 8 5
59 080 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 4 8 4
60 084 โรงเรียนวัดนพคุณทอง 0 0 0
61 085 โรงเรียนวัดนิโครธาวาส 0 0 0
62 090 โรงเรียนวัดบางกระเบา 8 12 12
63 091 โรงเรียนวัดบางคาง 1 3 1
64 092 โรงเรียนวัดบางเตย 6 22 8
65 095 โรงเรียนวัดบุฝ้าย 1 3 1
66 096 โรงเรียนวัดบุพพาราม 0 0 0
67 097 โรงเรียนวัดบุยายใบ 3 5 2
68 094 โรงเรียนวัดบ้านพระ 3 8 3
69 093 โรงเรียนวัดบ้านโนน 9 20 9
70 099 โรงเรียนวัดประชาวาส 0 0 0
71 100 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 0 0 0
72 101 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 0 0 0
73 102 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 5 11 5
74 104 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 4 11 6
75 105 โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 1 1 1
76 107 โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส 0 0 0
77 108 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 0 0 0
78 109 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 29 67 36
79 110 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 4 9 6
80 111 โรงเรียนวัดลำดวน 1 3 1
81 113 โรงเรียนวัดลิรัญดอน 0 0 0
82 115 โรงเรียนวัดศรีมงคล 4 11 4
83 116 โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 0 0 0
84 117 โรงเรียนวัดสง่างาม 0 0 0
85 118 โรงเรียนวัดสระข่อย 0 0 0
86 119 โรงเรียนวัดสระมะเขือ 0 0 0
87 120 โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 0 0 0
88 121 โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ 1 3 0
89 125 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 11 22 13
90 127 โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 5 16 11
91 123 โรงเรียนวัดหนองเกตุ 0 0 0
92 124 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 2 6 3
93 126 โรงเรียนวัดหนองโพรง 1 2 1
94 128 โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 0 0 0
95 129 โรงเรียนวัดหัวกรด 1 6 3
96 130 โรงเรียนวัดหัวไผ่ 0 0 0
97 131 โรงเรียนวัดหาดสะแก 3 6 5
98 135 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 2 6 3
99 136 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 0 0 0
100 137 โรงเรียนวัดอินทาราม 5 11 8
101 069 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 1 3 2
102 070 โรงเรียนวัดเกาะลอย 0 0 0
103 083 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 0 0 0
104 086 โรงเรียนวัดเนินผาสุก 2 6 4
105 088 โรงเรียนวัดเนินสูง (ประจันตคาม) 0 0 0
106 089 โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1 3 1
107 087 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 1 3 1
108 114 โรงเรียนวัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล) 0 0 0
109 122 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 5 7 6
110 074 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 1 6 2
111 098 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 0 0 0
112 106 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 0 0 0
113 132 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 1 1 1
114 133 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 0 0 0
115 134 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 1 2 2
116 075 โรงเรียนวัดไชยมงคล 1 3 2
117 103 โรงเรียนวัดไผ่งาม 10 23 18
118 141 โรงเรียนหัวซาวิทยา 3 4 3
119 142 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 10 21 12
120 143 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 19 44 29
121 146 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 6 13 12
122 147 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 0 0 0
123 148 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 12 35 22
124 145 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 10 15 10
125 066 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 9 14 9
126 062 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1 3 2
127 001 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 0 0 0
128 150 โรงเรียนกิตติวัฒนา 0 0 0
129 002 โรงเรียนจงหมิน 0 0 0
130 003 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1 2 2
131 011 โรงเรียนดาราวัฒนานุศาสตร์ 0 0 0
132 061 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1 6 1
133 063 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 19 40 31
134 064 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 12 19 15
135 065 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 0 0 0
136 139 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ 0 0 0
137 140 โรงเรียนหทัยชาติ 2 4 4
138 012 โรงเรียนเทวรักษ์ 3 11 8
139 014 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 0
140 015 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 0 0 0
141 016 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 0 0 0
142 017 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) 0 0 0
143 018 โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) 0 0 0
144 019 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) 0 0 0
รวม 530 1178 724
1902

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 037-211-066
ผู้ประสานงาน : นางสาวนิศากร แก้วกำเหนิด (นุ้ย) นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ โทร. 081-151-8506
ผู้ประสานงาน : นางสุนันทา แก้วคำ (ปุ๊ย) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฯ โทร. 081-663-8686
ผูู้ดูแลระบบ : นายปรีชา เดชะไชย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร. 081-559-5250
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]