สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดระเบาะไผ่ 21 2 5 0 28
2 อนุบาลปราจีนบุรี 15 2 2 0 19
3 บ้านประพาส 13 7 3 0 23
4 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 13 5 0 1 18
5 บ้านวังทะลุ 11 2 1 1 14
6 บ้านหว้าเอน 10 0 0 0 10
7 ชุมชนวัดหนองจวง 9 3 2 0 14
8 อนุบาลศรีมโหสถ 9 1 1 0 11
9 มารีวิทยาปราจีนบุรี 8 2 2 0 12
10 วัดไผ่งาม 8 1 1 0 10
11 ชุมชนวัดบางแตน 7 3 0 0 10
12 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 7 3 0 0 10
13 บ้านแหลมหิน 7 2 2 0 11
14 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 6 2 1 0 9
15 บ้านหอย 6 1 2 1 9
16 บ้านเนินหอม 5 6 1 0 12
17 บ้านท่าตูม 5 4 1 1 10
18 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 5 3 3 0 11
19 บ้านโคกพนมดี 5 3 1 0 9
20 บ้านโป่งตะเคียน 5 2 2 0 9
21 เมืองปราจีนบุรี 5 2 2 0 9
22 บ้านโป่งไผ่ 5 1 1 0 7
23 บ้านว่านบ้านด่าน 5 0 0 0 5
24 บ้านโคกกระเจียว 4 2 1 0 7
25 วัดขิงกระชาย 4 2 1 0 7
26 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 4 1 0 0 5
27 บ้านดงบัง 4 1 0 0 5
28 บ้านโคกสว่าง 4 1 0 0 5
29 บ้านหนองชะอม 4 0 1 0 5
30 วัดหนองคุ้ม 3 6 0 0 9
31 บ้านปรือวายใหญ่ 3 3 4 0 10
32 วัดบ้านโนน 3 2 4 0 9
33 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 3 2 1 0 6
34 วัดประสาธน์รังสรรค์ 3 2 0 0 5
35 บ้านดงกระทงยาม 3 1 2 0 6
36 วัดท้าวอู่ทอง 3 1 0 0 4
37 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 3 0 1 0 4
38 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 2 4 1 0 7
39 อนุบาลประจันตคาม 2 3 5 0 10
40 วัดบางเตย 2 3 1 0 6
41 วัดบางกระเบา 2 2 4 0 8
42 วัดอินทาราม 2 2 1 0 5
43 วัดแสงสว่าง 2 1 1 1 4
44 วัดทุ่งสบก 2 1 1 1 4
45 วัดหนองหูช้าง 2 1 1 0 4
46 บ้านแหลมไผ่ 2 1 0 0 3
47 วัดบ้านพระ 2 0 1 0 3
48 บ้านบางปลาร้า 2 0 1 0 3
49 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 2 0 1 0 3
50 วัดบุยายใบ 2 0 0 0 2
51 วัดอรัญไพรศรี 2 0 0 0 2
52 วัดกระทุ่มแพ้ว 2 0 0 0 2
53 วัดศรีมงคล 1 2 1 0 4
54 วัดหาดสะแก 1 2 0 0 3
55 วัดทุ่งตะลุมพุก 1 1 1 0 3
56 บ้านบางขาม 1 0 2 0 3
57 วัดหนองแก้ว 1 0 1 0 2
58 บ้านย่านนางวิ่ง 1 0 1 0 2
59 วัดเนินผาสุก 1 0 1 0 2
60 วัดตะเคียนทอง 1 0 1 0 2
61 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 0 1
62 ฉัตรลิตราศึกษา 1 0 0 0 1
63 บ้านวังขอน 1 0 0 0 1
64 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
65 วัดบางคาง 1 0 0 0 1
66 วัดหัวกรด 1 0 0 0 1
67 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1 0 0 0 1
68 ไผ่แถวอนุสรณ์ 1 0 0 0 1
69 วัดสามัคคีภิรมย์ 1 0 0 0 1
70 วัดเนินไม้หอม 1 0 0 0 1
71 วัดโคกเขื่อน 1 0 0 0 1
72 วัดใหม่กวางทอง 1 0 0 0 1
73 บ้านหนองงูเหลือม 1 0 0 0 1
74 บ่อแร่-ธารเลา 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองเต่า 1 0 0 0 1
76 บ้านห้วยเกษียร 1 0 0 0 1
77 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1 0 0 0 1
78 วัดคู้ลำพัน 1 0 0 0 1
79 วัดไชยมงคล 1 0 0 0 1
80 เทวรักษ์ 0 3 0 0 3
81 หัวซาวิทยา 0 2 1 0 3
82 ประชุมเขตศึกษา 0 2 0 0 2
83 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 1 3 0 4
84 บ้านบางรุ่งโรจน์ 0 1 3 0 4
85 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 0 1 1 0 2
86 บ้านคลองบางไซ 0 1 0 0 1
87 วัดพิกุลวนาราม 0 1 0 0 1
88 วัดเกาะมะไฟ 0 1 0 0 1
89 วัดใหม่โพธิ์เย็น 0 1 0 0 1
90 นิคมพัฒนา 0 0 1 0 1
91 บ้านโป่งกะพ้อ 0 0 1 0 1
92 วัดบุฝ้าย 0 0 1 0 1
93 วัดหนองโพรง 0 0 1 0 1
94 หทัยชาติ 0 0 0 0 0
95 วัดลำดวน 0 0 0 0 0
รวม 295 118 86 6 505