สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดระเบาะไผ่ 18 1 5 0 24
2 อนุบาลปราจีนบุรี 15 2 2 0 19
3 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 13 5 0 1 18
4 บ้านประพาส 12 7 3 0 22
5 บ้านวังทะลุ 10 2 1 1 13
6 บ้านหว้าเอน 10 0 0 0 10
7 ชุมชนวัดหนองจวง 9 3 2 0 14
8 มารีวิทยาปราจีนบุรี 8 2 2 0 12
9 วัดไผ่งาม 8 1 1 0 10
10 ชุมชนวัดบางแตน 7 3 0 0 10
11 บ้านแหลมหิน 7 2 2 0 11
12 อนุบาลศรีมโหสถ 7 1 1 0 9
13 บ้านหอย 6 1 2 1 9
14 บ้านเนินหอม 5 6 1 0 12
15 บ้านท่าตูม 5 4 1 1 10
16 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 5 3 0 0 8
17 บ้านโป่งตะเคียน 5 2 2 0 9
18 เมืองปราจีนบุรี 5 2 2 0 9
19 บ้านโป่งไผ่ 5 1 1 0 7
20 บ้านว่านบ้านด่าน 5 0 0 0 5
21 วัดขิงกระชาย 4 2 1 0 7
22 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 4 2 0 0 6
23 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 4 1 0 0 5
24 บ้านโคกสว่าง 4 1 0 0 5
25 บ้านหนองชะอม 4 0 1 0 5
26 วัดหนองคุ้ม 3 6 0 0 9
27 บ้านปรือวายใหญ่ 3 3 4 0 10
28 วัดบ้านโนน 3 2 4 0 9
29 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 3 2 3 0 8
30 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 3 2 1 0 6
31 บ้านดงกระทงยาม 3 1 2 0 6
32 วัดประสาธน์รังสรรค์ 3 1 0 0 4
33 บ้านดงบัง 3 1 0 0 4
34 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 3 0 1 0 4
35 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 2 4 1 0 7
36 อนุบาลประจันตคาม 2 3 5 0 10
37 วัดบางเตย 2 3 1 0 6
38 วัดบางกระเบา 2 2 4 0 8
39 บ้านโคกพนมดี 2 2 1 0 5
40 วัดอินทาราม 2 2 1 0 5
41 วัดแสงสว่าง 2 1 1 1 4
42 วัดทุ่งสบก 2 1 1 1 4
43 วัดหนองหูช้าง 2 1 1 0 4
44 บ้านโคกกระเจียว 2 1 1 0 4
45 วัดท้าวอู่ทอง 2 1 0 0 3
46 วัดบ้านพระ 2 0 1 0 3
47 บ้านบางปลาร้า 2 0 1 0 3
48 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 2 0 1 0 3
49 วัดบุยายใบ 2 0 0 0 2
50 วัดอรัญไพรศรี 2 0 0 0 2
51 วัดกระทุ่มแพ้ว 2 0 0 0 2
52 วัดศรีมงคล 1 2 1 0 4
53 วัดหาดสะแก 1 2 0 0 3
54 วัดทุ่งตะลุมพุก 1 1 1 0 3
55 บ้านบางขาม 1 0 2 0 3
56 วัดหนองแก้ว 1 0 1 0 2
57 บ้านย่านนางวิ่ง 1 0 1 0 2
58 วัดเนินผาสุก 1 0 1 0 2
59 วัดตะเคียนทอง 1 0 1 0 2
60 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 0 1
61 ฉัตรลิตราศึกษา 1 0 0 0 1
62 บ้านวังขอน 1 0 0 0 1
63 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
64 วัดบางคาง 1 0 0 0 1
65 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1 0 0 0 1
66 วัดสามัคคีภิรมย์ 1 0 0 0 1
67 วัดเนินไม้หอม 1 0 0 0 1
68 วัดโคกเขื่อน 1 0 0 0 1
69 วัดใหม่กวางทอง 1 0 0 0 1
70 บ้านหนองงูเหลือม 1 0 0 0 1
71 บ่อแร่-ธารเลา 1 0 0 0 1
72 บ้านหนองเต่า 1 0 0 0 1
73 บ้านห้วยเกษียร 1 0 0 0 1
74 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1 0 0 0 1
75 วัดคู้ลำพัน 1 0 0 0 1
76 วัดไชยมงคล 1 0 0 0 1
77 เทวรักษ์ 0 3 0 0 3
78 หัวซาวิทยา 0 2 1 0 3
79 ประชุมเขตศึกษา 0 2 0 0 2
80 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 1 3 0 4
81 บ้านบางรุ่งโรจน์ 0 1 3 0 4
82 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 0 1 1 0 2
83 บ้านแหลมไผ่ 0 1 0 0 1
84 บ้านคลองบางไซ 0 1 0 0 1
85 วัดพิกุลวนาราม 0 1 0 0 1
86 วัดเกาะมะไฟ 0 1 0 0 1
87 วัดใหม่โพธิ์เย็น 0 1 0 0 1
88 นิคมพัฒนา 0 0 1 0 1
89 บ้านโป่งกะพ้อ 0 0 1 0 1
90 วัดบุฝ้าย 0 0 1 0 1
91 วัดหนองโพรง 0 0 1 0 1
92 หทัยชาติ 0 0 0 0 0
93 วัดลำดวน 0 0 0 0 0
รวม 271 113 85 6 475