สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดระเบาะไผ่ 9 9 1 19 21 2 5 0 28
2 อนุบาลปราจีนบุรี 8 4 1 13 15 2 2 0 19
3 บ้านประพาส 7 1 5 13 13 7 3 0 23
4 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5 3 2 10 13 5 0 1 18
5 วัดไผ่งาม 5 1 2 8 8 1 1 0 10
6 มารีวิทยาปราจีนบุรี 4 1 2 7 8 2 2 0 12
7 บ้านโป่งตะเคียน 4 0 1 5 5 2 2 0 9
8 เมืองปราจีนบุรี 4 0 0 4 5 2 2 0 9
9 อนุบาลศรีมโหสถ 3 3 3 9 9 1 1 0 11
10 บ้านหว้าเอน 3 3 2 8 10 0 0 0 10
11 ชุมชนวัดหนองจวง 3 2 3 8 9 3 2 0 14
12 บ้านโคกพนมดี 3 2 1 6 5 3 1 0 9
13 บ้านว่านบ้านด่าน 3 2 0 5 5 0 0 0 5
14 ชุมชนวัดบางแตน 3 1 2 6 7 3 0 0 10
15 บ้านท่าตูม 3 1 2 6 5 4 1 1 10
16 บ้านหนองชะอม 3 0 1 4 4 0 1 0 5
17 วัดบ้านโนน 3 0 0 3 3 2 4 0 9
18 บ้านวังทะลุ 2 4 3 9 11 2 1 1 14
19 บ้านโคกกระเจียว 2 2 2 6 4 2 1 0 7
20 บ้านแหลมหิน 2 2 1 5 7 2 2 0 11
21 วัดประสาธน์รังสรรค์ 2 1 0 3 3 2 0 0 5
22 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 2 0 3 5 7 3 0 0 10
23 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 2 0 1 3 4 1 0 0 5
24 บ้านเนินหอม 1 3 0 4 5 6 1 0 12
25 บ้านหอย 1 2 0 3 6 1 2 1 9
26 บ้านโป่งไผ่ 1 1 1 3 5 1 1 0 7
27 วัดหนองคุ้ม 1 1 1 3 3 6 0 0 9
28 บ้านดงบัง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
29 วัดท้าวอู่ทอง 1 1 0 2 3 1 0 0 4
30 บ้านปรือวายใหญ่ 1 0 1 2 3 3 4 0 10
31 วัดหนองหูช้าง 1 0 1 2 2 1 1 0 4
32 วัดบ้านพระ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
33 วัดแสงสว่าง 1 0 0 1 2 1 1 1 4
34 บ้านแหลมไผ่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
35 วัดหนองแก้ว 1 0 0 1 1 0 1 0 2
36 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 ฉัตรลิตราศึกษา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 บ้านวังขอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านหนองหอย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 วัดบางคาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 วัดหัวกรด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 ไผ่แถวอนุสรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 0 3 0 3 5 3 3 0 11
45 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 0 3 0 3 3 2 1 0 6
46 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 0 2 2 4 6 2 1 0 9
47 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 0 2 1 3 3 0 1 0 4
48 บ้านดงกระทงยาม 0 2 0 2 3 1 2 0 6
49 วัดบางเตย 0 1 2 3 2 3 1 0 6
50 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 0 1 1 2 2 4 1 0 7
51 อนุบาลประจันตคาม 0 1 0 1 2 3 5 0 10
52 วัดอินทาราม 0 1 0 1 2 2 1 0 5
53 วัดสามัคคีภิรมย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
54 วัดเนินไม้หอม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
55 วัดโคกเขื่อน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 ประชุมเขตศึกษา 0 1 0 1 0 2 0 0 2
57 วัดทุ่งสบก 0 0 2 2 2 1 1 1 4
58 บ้านบางปลาร้า 0 0 2 2 2 0 1 0 3
59 วัดขิงกระชาย 0 0 1 1 4 2 1 0 7
60 บ้านโคกสว่าง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
61 วัดบางกระเบา 0 0 1 1 2 2 4 0 8
62 วัดบุยายใบ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
63 วัดอรัญไพรศรี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
64 วัดหาดสะแก 0 0 1 1 1 2 0 0 3
65 วัดทุ่งตะลุมพุก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
66 บ้านย่านนางวิ่ง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
67 วัดเนินผาสุก 0 0 1 1 1 0 1 0 2
68 วัดใหม่กวางทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
69 เทวรักษ์ 0 0 1 1 0 3 0 0 3
70 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 0 0 0 0 2 0 1 0 3
71 วัดกระทุ่มแพ้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
72 วัดศรีมงคล 0 0 0 0 1 2 1 0 4
73 บ้านบางขาม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
74 วัดตะเคียนทอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
75 บ้านหนองงูเหลือม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 บ่อแร่-ธารเลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
77 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
78 บ้านห้วยเกษียร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
79 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 วัดคู้ลำพัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 วัดไชยมงคล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 หัวซาวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
83 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 0 0 0 0 1 3 0 4
84 บ้านบางรุ่งโรจน์ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
85 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
86 บ้านคลองบางไซ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 วัดพิกุลวนาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 วัดเกาะมะไฟ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 วัดใหม่โพธิ์เย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 นิคมพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91 บ้านโป่งกะพ้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
92 วัดบุฝ้าย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
93 วัดหนองโพรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
94 หทัยชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 วัดลำดวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 105 71 64 240 295 118 86 6 499