สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปราจีนบุรี 8 4 1 13 15 2 2 0 19
2 วัดระเบาะไผ่ 7 8 1 16 18 1 5 0 24
3 บ้านประพาส 6 1 5 12 12 7 3 0 22
4 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5 3 2 10 13 5 0 1 18
5 วัดไผ่งาม 5 1 2 8 8 1 1 0 10
6 มารีวิทยาปราจีนบุรี 4 1 2 7 8 2 2 0 12
7 บ้านโป่งตะเคียน 4 0 1 5 5 2 2 0 9
8 เมืองปราจีนบุรี 4 0 0 4 5 2 2 0 9
9 บ้านหว้าเอน 3 3 2 8 10 0 0 0 10
10 ชุมชนวัดหนองจวง 3 2 3 8 9 3 2 0 14
11 บ้านว่านบ้านด่าน 3 2 0 5 5 0 0 0 5
12 ชุมชนวัดบางแตน 3 1 2 6 7 3 0 0 10
13 บ้านท่าตูม 3 1 2 6 5 4 1 1 10
14 บ้านหนองชะอม 3 0 1 4 4 0 1 0 5
15 วัดบ้านโนน 3 0 0 3 3 2 4 0 9
16 บ้านแหลมหิน 2 2 1 5 7 2 2 0 11
17 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 2 0 1 3 4 1 0 0 5
18 วัดประสาธน์รังสรรค์ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
19 บ้านวังทะลุ 1 4 3 8 10 2 1 1 13
20 อนุบาลศรีมโหสถ 1 3 3 7 7 1 1 0 9
21 บ้านเนินหอม 1 3 0 4 5 6 1 0 12
22 บ้านหอย 1 2 0 3 6 1 2 1 9
23 บ้านโป่งไผ่ 1 1 1 3 5 1 1 0 7
24 วัดหนองคุ้ม 1 1 1 3 3 6 0 0 9
25 บ้านโคกพนมดี 1 1 0 2 2 2 1 0 5
26 บ้านปรือวายใหญ่ 1 0 1 2 3 3 4 0 10
27 วัดหนองหูช้าง 1 0 1 2 2 1 1 0 4
28 วัดบ้านพระ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
29 วัดแสงสว่าง 1 0 0 1 2 1 1 1 4
30 วัดหนองแก้ว 1 0 0 1 1 0 1 0 2
31 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
32 ฉัตรลิตราศึกษา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
33 บ้านวังขอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
34 บ้านหนองหอย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 วัดบางคาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 0 3 0 3 3 2 1 0 6
38 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 0 2 1 3 3 0 1 0 4
39 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 0 2 0 2 3 2 3 0 8
40 บ้านดงกระทงยาม 0 2 0 2 3 1 2 0 6
41 วัดบางเตย 0 1 2 3 2 3 1 0 6
42 บ้านโคกกระเจียว 0 1 2 3 2 1 1 0 4
43 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 0 1 1 2 2 4 1 0 7
44 บ้านดงบัง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
45 อนุบาลประจันตคาม 0 1 0 1 2 3 5 0 10
46 วัดอินทาราม 0 1 0 1 2 2 1 0 5
47 วัดท้าวอู่ทอง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
48 วัดสามัคคีภิรมย์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
49 วัดเนินไม้หอม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
50 วัดโคกเขื่อน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
51 ประชุมเขตศึกษา 0 1 0 1 0 2 0 0 2
52 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 0 0 3 3 5 3 0 0 8
53 วัดทุ่งสบก 0 0 2 2 2 1 1 1 4
54 บ้านบางปลาร้า 0 0 2 2 2 0 1 0 3
55 วัดขิงกระชาย 0 0 1 1 4 2 1 0 7
56 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 0 0 1 1 4 2 0 0 6
57 บ้านโคกสว่าง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
58 วัดบางกระเบา 0 0 1 1 2 2 4 0 8
59 วัดบุยายใบ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
60 วัดอรัญไพรศรี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
61 วัดหาดสะแก 0 0 1 1 1 2 0 0 3
62 วัดทุ่งตะลุมพุก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
63 บ้านย่านนางวิ่ง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
64 วัดเนินผาสุก 0 0 1 1 1 0 1 0 2
65 วัดใหม่กวางทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
66 เทวรักษ์ 0 0 1 1 0 3 0 0 3
67 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 0 0 0 0 2 0 1 0 3
68 วัดกระทุ่มแพ้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
69 วัดศรีมงคล 0 0 0 0 1 2 1 0 4
70 บ้านบางขาม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
71 วัดตะเคียนทอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
72 บ้านหนองงูเหลือม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
73 บ่อแร่-ธารเลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
74 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
75 บ้านห้วยเกษียร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
76 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
77 วัดคู้ลำพัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
78 วัดไชยมงคล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
79 หัวซาวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
80 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 0 0 0 0 1 3 0 4
81 บ้านบางรุ่งโรจน์ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
82 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
83 บ้านแหลมไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
84 บ้านคลองบางไซ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
85 วัดพิกุลวนาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 วัดเกาะมะไฟ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 วัดใหม่โพธิ์เย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
88 นิคมพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
89 บ้านโป่งกะพ้อ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90 วัดบุฝ้าย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91 วัดหนองโพรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
92 หทัยชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 วัดลำดวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 88 64 62 214 271 113 85 6 469