ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองชะอม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางขาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองชะอม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มารีวิทยาปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75 เงิน 4
5 ชุมชนวัดบางแตน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70 เงิน 5
6 วัดบางกระเบา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70 เงิน 5
7 บ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 59 เข้าร่วม 7
8 วัดทุ่งสบก สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 59 เข้าร่วม 7
9 วัดแสงสว่าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 59 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงกระทงยาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81 ทอง 4
5 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78 เงิน 5
6 หัวซาวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 77 เงิน 6
7 บ้านท่าตูม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76 เงิน 7
8 เมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75 เงิน 8
9 บ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 74 เงิน 9
10 บ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 73 เงิน 10
11 บ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70 เงิน 11
12 วัดหนองคุ้ม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88.99 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหว้าเอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76.67 เงิน 4
5 ชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76.34 เงิน 5
6 บ้านโคกสว่าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 74.34 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าตูม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงกระทงยาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 มารีวิทยาปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองคุ้ม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเนินหอม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75 เงิน 4
5 เมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75 เงิน 4
6 ชุมชนบ้านขอนขว้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70 เงิน 6
7 บ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 69 ทองแดง 7
8 อนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 69 ทองแดง 7
9 บ้านดงกระทงยาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 67 ทองแดง 9
10 อนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65 ทองแดง 10
11 วัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 64 ทองแดง 11
12 บ้านปากคลองบางกระดาน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงกระทงยาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าตูม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางเตย สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหว้าเอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88 ทอง 4
5 อนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 87 ทอง 5
6 วัดกระทุ่มแพ้ว สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 6
7 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 84 ทอง 7
8 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82 ทอง 8
9 บ้านเนินหอม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80 ทอง 9
10 วัดหนองหูช้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านดงกระทงยาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82 ทอง 5
6 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82 ทอง 5
7 อนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านขอนขว้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80.33 ทอง 8
9 บ้านบางปลาร้า สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80 ทอง 9
10 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80 ทอง 9
11 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 71 เงิน 11
12 วัดหนองคุ้ม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 74 เงิน 4
5 หทัยชาติ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางปลาร้า สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มารีวิทยาปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านว่านบ้านด่าน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเนินหอม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78 เงิน 4
5 วัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75 เงิน 5
6 วัดหนองคุ้ม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70 เงิน 6
7 บ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 67 ทองแดง 7
8 เมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 64 ทองแดง 8
9 บ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชุมเขตศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกกระเจียว สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท้าวอู่ทอง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 73 เงิน 4
5 วัดทุ่งสบก สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 67 ทองแดง 5
6 วัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 66 ทองแดง 6
7 บ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65 ทองแดง 7
8 บ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65 ทองแดง 7
9 มารีวิทยาปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 64 ทองแดง 9
10 บ้านบางขาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 63 ทองแดง 10
11 ชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 62 ทองแดง 11
12 ชุมชนวัดบ้านโง้ง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 61 ทองแดง 12
13 อนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มารีวิทยาปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางปลาร้า สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคู้ลำพัน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 91.50 ทอง 4
5 บ้านห้วยเกษียร สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82 ทอง 5
6 ชุมชนวัดบ้านโง้ง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 79 เงิน 6
7 วัดศรีมงคล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 74 เงิน 7
8 อนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 71 เงิน 8
9 บ้านคลองบางไซ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70.50 เงิน 9
10 วัดหนองโพรง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 66.15 ทองแดง 10
11 บ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65.50 ทองแดง 11
12 ชุมชนบ้านขอนขว้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60.50 ทองแดง 12
13 อนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท้าวอู่ทอง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดไผ่งาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองคุ้ม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 76 เงิน 4
5 มารีวิทยาปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 74 เงิน 5
6 ชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 72 เงิน 6
7 บ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 72 เงิน 6
8 ประชุมเขตศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 71 เงิน 8
9 วัดขิงกระชาย สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70 เงิน 9
10 อนุบาลประจันตคาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65 ทองแดง 10
11 นิคมพัฒนา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 63 ทองแดง 11
12 บ้านโคกกระเจียว สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 62 ทองแดง 12
13 บ้านท่าตูม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 90 ทอง 4
5 วัดหนองคุ้ม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 70 เงิน 6
7 ชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65 ทองแดง 7
8 เมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 60 ทองแดง 8
9 บ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปรือวายใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 97.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหว้าเอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88 ทอง 4
5 อนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88 ทอง 4
6 บ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 86 ทอง 6
7 วัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 86 ทอง 6
8 บ้านโคกสว่าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 8
9 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 8
10 บ้านหว้าเอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81 ทอง 10
11 บ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80 ทอง 11
12 เมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80 ทอง 11
13 บ้านหนองงูเหลือม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านว่านบ้านด่าน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 95.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดหนองคุ้ม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแหลมหิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าตูม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหว้าเอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงบัง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองเต่า สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 91 ทอง 4
5 ชุมชนวัดหนองจวง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 89 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88 ทอง 6
7 บ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88 ทอง 6
8 บ้านโคกสว่าง สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 88 ทอง 6
9 บ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 86 ทอง 9
10 บ้านบางขาม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 10
11 วัดบางกระเบา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 10
12 วัดหนองคุ้ม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 10
13 บ้านหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 84 ทอง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน