งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ณ สพป.อ่างทอง
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) กำหนดแข่งขันกิจกรรมก่อนงานโดยแข่ง
          ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 (งานวันที่ 18-20 ธ.ค.2558) ได้แก่กิจกรรม

          คอมพิวเตอร์ (ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรีอ่างทอง)
      
   ข้อมูลการเดินทาง...... สำหรับผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุม

  สถานที่จัดงาน พิธีเปิด-พิธีปิด
ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:26 น.