หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจรนบุรี เขต 2

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 752 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น. ให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
2 753 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 2 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น. ให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
3 754 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 3 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น. ให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
4 755 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น. ให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
5 756 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 2 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น. ให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
6 757 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 3 11 พ.ย. 2558 09.00-16.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น. ให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเองCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]