หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจรนบุรี เขต 2

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น. ให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 11 พ.ย. 2558 13.00-16.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลา 12.45 น. ให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น. ให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 12 พ.ย. 2558 09.00-12.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลา 08.45 น. ให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบรรหารวิทยา ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 13 พ.ย. 2558 13.00-16.00 ให้รายงานตัวก่อนเวลา 12.45 น. ให้เตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเองCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]